Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


1.div øst menn 2006/2007

Innebandyens årsmøte vedtok at 1.divisjon øst for menn skal utvides til 12 lag fra og med sesongen 2006/2007.

Innebandyseksjonen har med bakgrunn i årsmøtets vedtak og retningslinjer besluttet hvordan overgangen til den nye 12-lagsserien vil foregå:


Overgangen til nytt seriesystem 06/07:
1.divisjon øst for menn sesongen 2006/2007 skal bestå av 12 lag som spiller dobbel serie.
Det skal være tre ledige plasser for kvalifisering til 1.div øst 06/07.

Hvis summen av antall lag som rykker opp/ned mellom Eliteserien og 1.div øst er -1 (Ingen lag rykker ned, et lag rykker opp.):
Ingen lag rykker ned fra 1.div øst 05/06.
De høyest rangerte 1.lag i underliggende 2. divisjonsavdelinger spiller om tre ledige plasser. Kun nest høyest rangerte 1. lag kan alternativt få kvalifiseringsplassen. Dersom det er flere ledige plasser enn deltagerlag i kvalifisering, er ovennevnte lag direkte kvalifisert, og de nest høyest rangerte 1.lag spiller om øvrige ledige plasser. Administrerende myndighet avgjør hvordan kvalifiseringen spilles.
Oslo og Akershus bandyregion tildeles to plasser i kvalifiseringen. De resterende kretsene tildeles en plass.

Hvis summen av antall lag som rykker opp/ned fra Eliteserien og 1.div øst er 0 (Ingen rykker opp og ingen rykker ned, et rykker opp og et rykker ned):
Lag nr.10 i 1.div øst 05/06 spiller kvalifisering mot de høyest rangerte 1.lag i underliggende 2. divisjonsavdelinger om tre ledige plasser. Kun nest høyest rangerte 1. lag kan alternativt få kvalifiseringsplassen. Dersom det er flere ledige plasser enn deltagerlag i kvalifisering, er ovennevnte lag direkte kvalifisert, og de nest høyest rangerte 1.lag spiller om øvrige ledige plasser. Administrerende myndighet avgjør hvordan kvalifiseringen spilles.
Oslo og Akershus bandyregion tildeles to plasser i kvalifiseringen. De resterende kretsene tildeles en plass.

Hvis summen av antall lag som rykker opp/ned fra Eliteserien og 1.div øst er 1 (Ingen rykker opp og et rykker ned, et rykker opp og to rykker ned):
Lag nr.10 i 1.div øst 05/06 rykker direkte ned etter ferdigspilt serie, og plasseres i den 2.div avdelingen laget hører hjemme.
Lag nr.9 i 1.div øst 05/06 spiller kvalifisering mot de høyest rangerte 1.lag i underliggende 2. divisjonsavdelinger om tre ledige plasser. Kun nest høyest rangerte 1.lag kan alternativt få kvalifiseringsplassen. Dersom det er flere ledige plasser enn deltagerlag i kvalifisering, er ovennevnte lag direkte kvalifisert, og de nest høyest rangerte 1.lag spiller om øvrige ledige plasser. Administrerende myndighet avgjør hvordan kvalifiseringen spilles.
Oslo og Akershus bandyregion tildeles to plasser i kvalifiseringen. De resterende kretsene tildeles en plass.

Hvis summen av antall lag som rykker opp/ned fra Eliteserien og 1.div øst er 2 (Ingen rykker opp og to rykker ned):
Lag nr.9 og 10 i 1.div øst 05/06 rykker direkte ned etter ferdigspilt serie, og plasseres i de 2.div avdelingene lagene hører hjemme.
Lag nr.8 i 1.div øst 05/06 spiller kvalifisering mot de høyest rangerte 1. lag i underliggende 2. divisjonsavdelinger om tre ledige plasser. Kun nest høyest rangerte 1. lag kan alternativt få kvalifiseringsplassen. Dersom det er flere ledige plasser enn deltagerlag i kvalifisering, er ovennevnte lag direkte kvalifisert, og de nest høyest rangerte 1.lag spiller om øvrige ledige plasser.
Administrerende myndighet avgjør hvordan kvalifiseringen spilles.
Oslo og Akershus bandyregion tildeles to plasser i kvalifiseringen. De resterende kretsene tildeles en plass.


Følgende ble vedtatt på årsmøtet:

8.2.8 Forslag fra Nor92 IBK:

§19. Eliteserie og 1. divisjon

Forslag til Årsmøtet 11.06.05 - Innebandyseksjonen
19. Eliteserie og 1. divisjon:
NOR 92 Innebandyklubb fremmer forslag for at 1. Divisjon Østland herrer skal utvides til 12 lag fra sesongen 2006/2007.

Forslag:
I 12 lags serie rykker nr. 11 og 12 direkte ned etter ferdigspilt serie, og plasseres i den avdelingen lagene hører hjemme. Det skal være to ledige plasser for kvalifisering.
Hvis det på grunn av at lag rykker ned fra eliteserien ikke er to (2) ledige plasser i 1.divisjon rykker også nr. 10, 9 osv. direkte ned.
De øvrige seriesystemene endres ikke.

VEDTATT MOT 7 STEMMER

foto: Henning Rugsveen


For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no