Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


Forslag til Årsmøtet 2004

8. INNKOMNE FORSLAG

Hvis et vedtak gjøres, ønsker seksjonsstyret at regelkomiteen får mulighet til å skrive regelen inn i reglementet slik at intensjonen med regelen beholdes, og at den samsvarer med resten av regelverket.

8.1 Spillereglementet

Seksjonen ønsker at regelkomiteen skal få anledning til å fjerne "unødvendige" særnorske regler i spillereglementet. Etter en gjennomgang er det funnet særnorske regler som allerede er dekket andre steder i reglementet.


8.2 Kampreglementet

Alle Forslag fra seksjonsstyret:
(Det har ikke kommet noen forslag fra klubber eller kretser)

================================================================
Fjerning av §21 Norges Cup for menn

Begrunnelse:
Med bakgrunn i at det de siste to år har vært liten interesse fra klubber og regioner om deltakelse i Norges Cup, finner ikke seksjonsstyret noen grunn til å fortsette og arrangere Norges Cup.
================================================================
§18 Eliteserie og 1.divisjon:

Forslag 1: Eliteserien menn
Eliteserien for menn skal bestå av 12 lag som spiller dobbel serie. Lag nummer 12 og 11 rykker direkte ned etter ferdigspilt serie, og plasseres i den 1.divisjons avdelingen de hører hjemme.
Lag nr.10 deltar i kvalifisering. (Siste setning fjernes)

Begrunnelse:
Etter fjorårets vedtak om å utvide Eliteserien menn til 12 lag, ble det også vedtatt at lag nr.10 i serien skal delta i kvalifiseringen til Eliteserien året etter.
Seksjonen ønsker ikke at kvalifiseringer skal stå mellom lag som foregående sesong spilte på forskjellige nivåer, og ønsker at lag nr.10 i Eliteserien skal beholde plassen.
Med at lag nr.10 deltar i en kvalifisering, medfører dette også at kvalifiseringen vil bestå av inntill 7 lag, noe som er meget vanskelig å få gjennomført på en helg i en hall.
Et av argumentene under fjorårets årsmøte var at med lag nr.10 i kvalifiseringen ville dette sikre et lag utenfor region østland å alltid være med i Eliteserien. Seksjonen kan ikke se at dette vil være tilfelle hvis lag nr.10 er med i en kvalifisering. Skal man være sikret dette må lag nr.10 rykke direkte ned, evt. må region østland kun få en plass i kvalifiseringen.
================================================================
§18 Eliteserie og 1.divisjon:

Forslag 2: Kvalifisering til Eliteserien menn (Hvis forslag 1 blir vedtatt)
Vinnerne av hver 1.divisjonsavdeling samt lag nr. 2 i 1.divisjon Østland spiller om de to ledige plassene i eliteserien. Kun lag som ble nr. 2 i sin avdeling kan få avdelingsvinnerens plass.

Kvalifiseringen spilles over en helg:
Hvis det deltar 6 lag i kvalifiseringen spilles det med to puljer av tre lag på en slik måte av man sikrer at de to beste lagene kvalifiserer seg. Puljene trekkes fritt.
Hvis det deltar 5 lag eller færre, spilles det enkel serie hvor de to beste lagene kvalifiserer seg.

Begrunnelse:
Hvis forslag 1 vedtas må teksten om kvalifiseringen endres fra dagens.
For å sikre muligheten for at kvalifiseringen blir spilt over en helg i en hall, ønsker seksjonen at det skal regelfestes at det spilles puljespill hvis det deltar 6 lag.
================================================================
§18 Eliteserie og 1.divisjon:

Forslag 3: Kvalifisering til Eliteserien menn (Hvis IKKE forslag 1 blir vedtatt)
(Lag nr.10 i Eliteserien, vinnerne av hver 1.divisjonsavdeling samt lag nr. 2 i 1.divisjon Østland spiller om de tre ledige plassene i eliteserien. Kun lag som ble nr. 2 i sin avdeling kan få avdelingsvinnerens plass.)

Hvis det deltar 7 lag i kvalifiseringen: (Et av forslagene A-G eller noe annet må vedtas)

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hvis man skal være 100% sikker på at de tre beste kvalifiserer seg:

Forslag A:
Det spilles enkel serie over to helger (21 kamper) (Beste måten å rangere alle lagene fra 1-7)

Forslag B:
Man spiller en pulje A med tre lag og en pulje B med fire lag og rangerer disse.
Lag nr.4 i pulje B er ute.
Det lages en nye serie. Poeng og mål fra kampene til lag nr.4 i pulje B fjernes.
De seks gjenstående lagene tar med seg poengene fra de innbyrdes puljekampene og møter de lagene man ikke har møtt. (18 kamper) (Finner kun rangering på de tre beste)

Forslag C:
De 6 lagene fra de fem regionene spiller enkel serie over en lang helg (fre-søn). (15 kamper)
Lag nr.1 og lag nr.2 kvalifiserer seg. Lag nr.3 spiller hjemmekamp mot lag nr.10 fra Eliteserien om den siste plassen. (1 kamp) (Totalt 16 kamper) (Finner kun de tre beste ikke rangering)

Forslag D:
Det finnes også en matematisk løsning på minimum 10 kamper og maksimum 12 kamper:
Man spiller en pulje A med tre lag og en pulje B med fire lag og rangerer disse.
Lag nr.4 i pulje B er ute.
Lag nr.3 i pulje A spiller mot nr.1 i pulje B. Hvis lag nr.3 i pulje A vinner er man ferdige og de tre lagene i pulje A er bedre enn de i pulje B. (10 kamper)
Hvis lag nr.1 vinner er dette kvalifisert og lag nr.3 i pulje A ute.
Lag nr.2 i pulje A spiller mot lag nr.2 i pulje B.
Hvis nr.2 i pulje A vinner er vi ferdige, og nr.1 og nr.2 i pulje A og nr.1 i pulje B er best. (11 kamper)
Hvis lag nr.2 i pulje B vinner er dette kvalifisert, og lag nr.2 i pulje A er ute.
Lag nr.1 i pulje A spiller mot lag nr.3 i pulje B. Vinneren av kampen er videre sammen med lag nr.1 og lag nr.2 i pulje B… (12 kamper)
(Problemet er at idrett sjelden er matematikk… Men dette er eneste mulighet seksjonen finner til å sikre seg 100% at de" tre beste" lagene kvalifiserer seg, og at kvalifiseringen kan arrangeres en helg i en hall som nå.)


Hvis man kan leve med at man er NESTEN 100% sikker på at de tre beste kvalifiserer seg:

Felles for forslagene er at man seeder lagene etter fjorårets plassering for regionene i kvalifiseringen:

Forslag E: Man spiller en pulje A med tre lag og en pulje B med fire lag og rangerer disse.
Lag nr.3 og nr.4 i de to puljene er ute, og lag nr.1 og lag nr.2 i de to puljene spiller en ny serie hvor de tre beste kvalifiserer seg. (15 kamper)

Forslag F: (Seksjonsstyrets forslag)
Man spiller en pulje A med tre lag og en pulje B med fire lag og rangerer disse.
Lag nr.4 og de to nr.3 i de to puljene er ute, og lag nr.1 i pulje A spiller mot nr.2 i pulje B og nr.1 i pulje B spiller mot nr.2 i pulje A. Vinnerne i kampene er kvalifisert, taperne spiller en kamp om den siste plassen. (12 kamper)

Forslag G:
Man spiller en pulje A med tre lag og en pulje B med tre lag og rangerer disse. Et lag er seedet.
Vinnerne av puljene er kvalifisert og nr.3 er ute.
Lag nr.2 i de to puljene spiller enkel serie mot det seedede laget om den siste plassen (9 kamper)
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hvis det deltar 6 lag i kvalifiseringen:
Samme problematikken som med 7 lag som skal kvalifisere seg til tre plasser. Essensen av det som evt. vedtas for 7 lag benyttes også for 6. (6 lag i enkel serie gir 15 kamper som ikke er mulig å gjennomføre over to dager i en hall.)

Hvis det deltar 5 lag eller færre, spilles det enkel serie over en helg hvor de tre beste lagene kvalifiserer seg. (maks 10 kamper)

Begrunnelse:
En kvalifisering med 7 lag som skal kvalifisere seg til tre plasser er vanskelig å gjennomføre rettferdig i en hall over en enkel helg. Styret synes at en kvalifisering bør arrangeres over en enkel helg slik at den økonomiske belastningen for klubbene blir så liten som mulig, men finner det i dette tilfellet vanskelig å gjennomføre på en 100% rettferdig måte.
Primært ønsker seksjonen at man holder antall lag i en kvalifisering så få som mulig, og lar lag nr.10 i eliteserien beholde plassen og lar det være seks lag som kvalifiserer seg til to plasser.
Hvis årsmøtet ikke ønsker dette, foreslår seksjonen at man benytter en seeding av lagene, og at man vedtar forslag F over.
Det er maksimalt mulig å spille 12 kamper over to dager i en hall med effektiv spilletid.
Alternative løsninger kan være å spille over flere dager (tor-søn), spille med inneffektiv spilletid, og evt. spille kortere kamper. (Kampreglementet sier minimum 1x25min)
================================================================
Ny § Bestemmelser om effektiv spilletid:
(Kommer inn etter nåværende §24 om kamplengder)


Det er ønskelig å flytte bestemmelsen om effektiv spilletid inn i kampreglementet:

Punkt 1: Det spilles med effektiv spilletid i Eliteserien for menn, Eliteserien for kvinner, og alle 1.div for kvinner og menn.

Punkt 2: Det spilles med effektiv spilletid i NM-sluttspill for senior, og i kvalifiseringer til Eliteserien for menn, Eliteserien for kvinner, og alle 1.div for kvinner og menn.

Punkt 3: Det spilles med effektiv spilletid i NM-finalene for aldersbestemte klasser.

Punkt 4: Det skal ikke spilles med effektiv spilletid i andre seniorserier, aldersbestemte serier eller andre kamper arrangert av forbund eller krets.
Administrerende myndighet kan dispensere fra punkt 4.

Begrunnelse:
Kampreglementet er riktig sted å ha bestemmelser om effektiv spilletid.
Spillereglementet sier at alle kamper skal spilles med effektiv spilletid, men Norge har tidligere valgt å sette begrensninger på dette ut fra bl.a mangel på hallkapasitet.
Som informasjon er punkt 1 og punkt 4 tidligere vedtatt som bestemmelse på årsmøtet. Punkt 2 har vært praktisert, men aldri vedtatt, mens punkt 3 har ikke vært vedtatt eller praktisert.
Seksjonen ønsker å få vedtatt punkt 3 for å få en tilnærming for våre beste aldersbestemte spillere mot den internasjonale praksisen med effektiv spilletid.

================================================================
§ 8 Serie og poengberegning:

Punkt 8: Avgjørelse ved likhet (Erstatter nåværende punkt 8)
Hvis to eller flere klubber skulle stå likt etter reglene i punkt 7 ovenfor, avgjør administrerende myndighet om lagene skal rangeres likt, om det skal spilles omkamp(er) eller om det skal foretas loddtrekning.
Det skal arrangeres omkamp(er) dersom det er nødvendig å rangere lagene for opprykk/nedrykk.

Begrunnelse:
Med bakgrunn i måten flere av våre turneringer og sluttspill arrangeres er det nødvendig å åpne for muligheten til å foreta loddtrekning ved likhet.
Det største problemet kan oppstå i de forskjellige NM-puljespill i aldersbestemte klasser, der man er avhengig av å rangere lagene for videre spill samme helg i et tett tidsskjema.
Forbundet vil kun bruke loddtrekning i de tilfeller hvor dette er eneste mulighet. Det vil aldri bli foretatt loddtrekning i NM-sluttspill for senior eller for å avgjøre vinneren av Eliteserien for kvinner eller menn.
================================================================
§ 28 Spilleberettigelse

Punkt 3: Restriksjoner
A: Kvinner i seniorserier for menn
Området A fjernes, kun B blir nytt punkt 3.

Det lages et nytt punkt 4:
Kvinner i kamper for menn
Kvinner/jenter kan delta i kamper for menn/gutter administrert av krets eller forbund, såfremt de overholder aldersgrensen.
Menn/gutter kan ikke delta i kamper for kvinner/jenter administrert av krets eller forbund.

Begrunnelse:
Seksjonen finner det ikke nødvendig å opprettholde bestemmelsen om at kvinner ikke kan spille i kamper for menn.
================================================================
§ 18 Eliteserie og 1.divisjon

Ny overskrift: Kvalifisering til 1.div øst menn:
Den sammenslåtte kretsen Oslo/Akershus tildeles to plasser i kvalifiseringen.
De resterende kretsene tildeles en plass.
Reglene for kvalifisering til 1.div skal ellers følges som beskrevet over.

Begrunnelse:
Kretsene Oslo og Akershus har slått seg sammen, og vil fra sesongen 2005/2006 kun ha en 2.div.
Seksjonen finner det naturlig at den sammenslåtte kretsen beholder de to plassene de i dag har i kvalifiseringen til 1.div østland også etter at dagens to 2.div er slått sammen til en.
================================================================
NY § Hallfasiliteter, utstyr og bekledning vedr. arrangement av kamper på forbundsnivå

Hallene som skal brukes til å arrangere forbundskamper (unntak NM-finaler) skal ha en minimumskapasitet på:
Elite menn 350 tilskuere
Elite kvinner 200 tilskuere
1. divisjon menn 200 tilskuere
i følge godkjent brann- og hallinstruks.

Dette er et minimumskrav som klubbene må forholde seg til for å få lov til å arrangere kamper i ønsket hall.

Utstyr som bane, dekke, vant, mål og klokke skal før sesongen være godkjent (fri for feil og mangler) av NBF.

Klubbene er selv ansvarlig for at de avtaler tid og sted for godkjenning av hall og utstyr med NBF. Kontaktperson blir oppnevnt etter årsmøte.

Alle kretser skal ha en arrangementsplan som skal overholdes. De er også pliktige til å delta på NBF sine arrangørkurs og holde egne for sine lokale klubber.

Arrangementsinstruksen skal følges:
* Arrangørene skal ha en arrangementansvarlig som må ha gjennomført arrangementskurs.
* Arrangøren og dens funksjonærer skal under hele arrangementet være kledd i lett gjenkjennelig arrangørbekledning.
* Arrangøren skal sørge for at det er en kiosk åpen i hallen under hele arrangementet.

Dersom noen av ovennevnte punkter ikke kan oppfylles, må NBF ha beskjed omgående.
Norges Bandyforbund kan gi dispensasjoner etter søknad.

Dersom klubber unnlater å gjennomføre ovennevnte uten godkjenning fra NBF, vil det bli sanksjonert og retten til videre deltakelse i gjeldende serie vil bli vurdert.

Begrunnelse:
Dette er et ledd i en prosess for å få innebandyen til å fremstå som en attraktiv og seriøs idrett.


8.3 Andre forslag

Dommerhonorar fra og med sesongen 2004/2005:
Eliteserien for kvinner: kr.600,- pr. dommer.
Eliteserien for menn: kr.750,- pr. dommer.
1.div øst for menn: kr.500,- pr. dommer.

Begrunnelse:
Dommerkomiteen ønsker å heve dommerhonoraret med kr.100,- i Eliteserien for kvinner.
Dette for å få en tilnærming mot Eliteserien for menn, og for å få en annen sats enn 1.div øst for menn.10. Avgifter for sesongen 2004/2005Reisefordeling Elite menn:
Reisefordelingskassa består for 2004/2005 av kr. 12.000,- pr. lag, dvs totalt 12 * 12.000,- = 144.000,-.

Forslag om fordeling av reisekassa:
· Reiser mellom lag på Østlandet teller ikke med i reisefordelingen
· Første reise mellom Stavanger og Østlandet teller 1, de påfølgende reiser teller 2.
· Første reise mellom Harstad og Østlandet teller 2, de påfølgende reiser teller 3.
· Første reise mellom Harstad og Stavanger teller 2.

Kverneland:   6 reiser      => 11
Harstad:    6 reiser      => 16
10 øvrige lag : 2 reiser hver seg => 30 (Totalt 20 reiser)
            Deletall  => 57
            En del   => 144.000,- / 57 = 2526.32

Utbetalt:
Kverneland:   11 x 2526.32    =  kr. 27.790,-
Harstad:    16 x 2526.32    =  kr. 40.420,-
Øvrige:     (30 x 2526.32)/10 =  kr. 7.579,-
Lisenser:
Innebandyseksjonen vil fremme forslag til forbundstinget om å øke lisensen med kr.50,-

Det vil da gi følgende avgifter for sesongen 2004-2005:
Lisens aktive over 17 år           kr. 450,-
Lisens aktive under 17 år          kr. 300,-
Lisens dommere, trenere, ledere       kr. 300,-
Utvidet lisens over 17 år          kr. 700,-
Utvidet lisens under 17 år          kr. 500,-
Lagforsikring (f.eks en enkel turnering)   kr. 800,-
Laglisens (gj. i visse områder av landet)  kr. 2000,-

Overgangsgebyr for spiller over 17 år    kr. 600,- (u 17år kr.0,-)
Innmeldingsavgift for nye klubber      kr.  0,-
Kun årsavgift for klubber i obl. seriespill kr. 500,- 

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no