Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


Forslag til Årsmøtet 2004

10. Avgifter for sesongen 2004/2005Reisefordeling Elite menn:
Reisefordelingskassa består for 2004/2005 av kr. 12.000,- pr. lag, dvs totalt 12 * 12.000,- = 144.000,-.

Forslag om fordeling av reisekassa:
· Reiser mellom lag på Østlandet teller ikke med i reisefordelingen
· Første reise mellom Stavanger og Østlandet teller 1, de påfølgende reiser teller 2.
· Første reise mellom Harstad og Østlandet teller 2, de påfølgende reiser teller 3.
· Første reise mellom Harstad og Stavanger teller 2.

Kverneland:   6 reiser      => 11
Harstad:    6 reiser      => 16
10 øvrige lag : 2 reiser hver seg => 30 (Totalt 20 reiser)
            Deletall  => 57
            En del   => 144.000,- / 57 = 2526.32

Utbetalt:
Kverneland:   11 x 2526.32    =  kr. 27.790,-
Harstad:    16 x 2526.32    =  kr. 40.420,-
Øvrige:     (30 x 2526.32)/10 =  kr. 7.579,-
Lisenser:
Innebandyseksjonen vil fremme forslag til forbundstinget om å øke lisensen med kr.50,-

Det vil da gi følgende avgifter for sesongen 2004-2005:
Lisens aktive over 17 år           kr. 450,-
Lisens aktive under 17 år          kr. 300,-
Lisens dommere, trenere, ledere       kr. 300,-
Utvidet lisens over 17 år          kr. 700,-
Utvidet lisens under 17 år          kr. 500,-
Lagforsikring (f.eks en enkel turnering)   kr. 800,-
Laglisens (gj. i visse områder av landet)  kr. 2000,-

Overgangsgebyr for spiller over 17 år    kr. 600,- (u 17år kr.0,-)
Innmeldingsavgift for nye klubber      kr.  0,-
Kun årsavgift for klubber i obl. seriespill kr. 500,- 

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no