Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


Protokoll Årsmøtet 2003

Åpning

Seksjonsleder Jon Erik Eriksen ønsket velkommen til årsmøtet, og overlot ordet til president i Norges Bandyforbund Kjell Hovland Olsen. Han talte på vegne av forbundsstyret og berømmet seksjonens arbeid det siste året. Han orienterte videre om Idrettstinget.

Seksjonsleder holdt tale for Raymond Evensen og overrakte ham NBFs lysskuptur i glass for 50 landskamper. Raymond er den første spilleren i Norge til å nå dette antallet kamper.

Medlem i Markeds- og informasjonskomiteen, Janne Serenander, informerte om det nye Innebandymagasinet som i samarbeid med Glomma Media vil bli gitt ut neste sesong.


Sak 1: Godkjenne fullmakter og at seksjonsårsmøtet er lovlig innkalt.

Årsmøtet lovlig innkalt. Fullmakter ble opplest og godkjent. Følgende 40 stemmeberettigede til stede:
1. Jon Erik Eriksen Seksjonsstyret
2. Janne Johannesen "
3. Trude Hanssen "
4. Carl-Otto Evensen Oslo BK
5. Johan Fuglestein Hordaland BK
6. Henning Evensen Hed/Opp BK
7. Kurt Tjelta Rogaland BK
8. Thomas Bråthen Østfold BK
9. Marius Aurstad S-Trøndelag BK
10. Ole Åsli Nord-Norge BK
11. Kristine Berg IK Akerselva
12. Paulo Caroprese "
13. Line Bredde Strømmen
14. Bent A. Nilssen NOR-92
15. Einar Røstgård "
16. Anders Fanuelsen "
17. Rune Ali Zouhar Monolitten IL
18. Solfrid Lindahn Sagene IF
19. Gunn Berit Nyhus "
20. Morten Isnes Sveiva
21. Andreas Sletten "
22. Linda Wallin "
23. Morten Lindem Tunet
24. Dag Eivin Rognlien "
25. Niklas Brajic Hellerud SK
26. Per Olavson Holmlia SK
27. Sven Gunnar Sørum "
28. Vidar Johansen "
29. Øystein Glomsæther Bærums Verk
30. Svein Bogsveen "
31. Erik Eriksson Fjerdingby
32. Thor Larsen "
33. Raymond Evensen "
34. Ole Chr. Olsen Greåker
35. Per Ole Østmark "
36. Lene Angell TSI
37. Stig Ihle Lørenskog IBK
38. Kenneth Grimshei "
39. Ingar Martiniussen Asker IBK
40. Gunnar Olsen Øreåsen IL

Følgende til stede uten stemmerett:
Kjell H. Olsen President NBF
Bjørn Lökslid Revisor for NBF
Tomas Jonsson Generalsekretær NBF
Frank Nordseth Utdanningskonsulent NBF
Janne Serenander Markeds- og informasjonskomiteen
Thor Johnsen Regelkomiteen
Roger Pettersen Landslagssjef kvinner
Marcus Nilsson Landslagstrener kvinner
Terje Larsen Idrettskonsulent NBF


Sak 2: Valg av dirigent
Jan Nordli ble enstemmig valgt til dirigent for årsmøtet. Forretningsorden godkjent.


Sak 3: Valg av sekretær
Frank Nordseth og Terje Larsen ble enstemmig valgt til sekretærer for årsmøtet.


Sak 4: Valg av to representanter til å undertegne årsmøtets protokoll
Per Olavson og Thor Johnsen ble enstemmig valgt til å undertegne årsmøtets protokoll.


Sak 5: Godkjenne den oppsatte sakslisten
Sakslisten ble godkjent.


Sak 6: Behandle beretningen
Beretningen ble enstemmig godkjent med følgende bemerkninger:
1.6 Kjell H. Olsen er medlem i IFFs appellkomite.
3.4 Det heter Naustdal og ikke Maustdal.
4.3 Årstallet i overskriften skal være 2002/2003.
4.5 Årets spillere Ketil Kronberg og Linda Beate Andersen føres inn.

Leder i Utviklingskomiteen, Carl-Otto Evensen, overrakte blomster til Holmlia SK for deres innsats som arrangør for fire forbundsarrangementer.

Beretningen ble enstemmig vedtatt med bemerkningene.


Sak 7: Regnskap
Revisor leste opp revisjonsberetning.

Regnskapet ble enstemmig godkjent.


Sak 8: Innkomne forslag

Hvis et vedtak gjøres, ønsker seksjonsstyret at regelkomiteen får mulighet til å skrive regelen inn i kampreglementet slik at intensjonen med regelen beholdes, og at den samsvarer med resten av regelverket.

VEDTATT


8.1 Spillereglementet

Endring av 703 pkt 3:
Når ballen passerer mållinja etter at periodetiden er ute.
Kampuret i hallen eller sekretariatet vil normalt gi sluttsignal, men perioden ellerkampen vil uansett være slutt når periodetiden er ute.

ENSTEMMIG VEDTATT.

Hvis endring av 703 pkt 3 blir vedtatt kreves følgende tillegg i "Instruks for sekretariat":
"Sekretariatet er ansvarlig for å gi signal når periodetiden er ute, hvis kampuret i hallen ikke gir et automatisk signal."

ENSTEMMIG VEDTATT


8.2 Kampreglementet

Forslag fra Fagerstrand IF:
Tilføying i tredje avsnitt i Kampreglementet §16.:
Old girls: (sesongen 2003/2004) født 1975 eller tidligere (fra og med 30 år).

FALT MOT 1 STEMME.


Forslag fra Fagerstrand IF:
Endring i tredje avsnitt i Kampreglementet §16. (fra og med sesongen 2004/2005):
Junior *: født 1986/1987/1988 (alderen for elever i videregående skole)(lik alder som NM VGS)
Gutt/Jente: født 1989/1990/1991 (alderen for elever i ungdomskolen)
Små-gutt/-jente: født 1992/1993
Lille-gutt/-jente: født 1994/1995
Mini-gutt/-jente: født 1996/1997

* For junior kvinner kan også maksimum 2-to overårige spillere delta, som ikke har spilt kamper i forbundsserier (eliteserie/1. div.) inneværende sesong.

FALT MOT 1 STEMME.


Forslag fra Fagerstrand IF:
A) Hvis forslag 2 blir vedtatt
Fjerning av andre avsnitt i Kampreglementet §16. (fra og med sesongen 2004/2005):
Senior: Det foreligger pr. i dag en generell dispensasjon for spillere fylt 15 år i seniordivisjonene.

BORTFALLER SOM KONSEKVENS AV AT FORRIGE FORSLAG FALT.


Forslag fra Fagerstrand IF:
B) Hvis forslag 2 ikke blir vedtatt
Fjerning av andre avsnitt i Kampreglementet §16. (fra og med sesongen 2003/2004):
Senior: Det foreligger pr. i dag en generell dispensasjon for spillere fylt 15 år (86) i seniordivisjonene.

TRUKKET.


Forslag fra Tunet IBK:
Tillegg til § 17, seriesystem, i kampreglementet:
Fra sesongen 2003/2004 opprettes det en rekrutteringsserie for menn med de samme lagene som befinner seg i eliteserien for menn i samme sesong. Rekrutteringsserien administreres av Norges Bandyforbund, Innebandyseksjonen.

FALT MOT 2 STEMMER.


Forslag fra Sveiva IBK:
Kampreglementets §18 Eliteserie og 1. divisjon:
Eliteserien for herrer skal bestå av 12 lag fom sesongen 2004/2005 og spilles som dobbel serie.
VEDTATT MOT 4 STEMMER.

Plass nr. 10 rykker ned fra Eliteserien sesongen 2003/2004. (VEDTATT)

Benkeforslag fra Akerselva: Plass nr 10 spiller kvalik 2003/2004. (FALT)

Senere sesonger:
Alternativ 1: Plass 10, 11 og 12 rykker ned etter ferdigspilt serie. (FALT)

Alternativ 2: Plass 11 og 12 rykker ned etter ferdigspilt serie. (FALT)

Benkeforslag Øreåsen IL: Plass 11 og 12 rykker rett ned, plass 10 til kvalifisering. (VEDTATT)


Forslag fra Nord-Norge Bandykrets:
Kampreglementets § 18:

Regelteksten slik den er i dag:
Eliteserien og 1. divisjon menn:
Eliteserien for menn skal bestå av 10 lag som spiller dobbel serie. 1. divisjon skal bestå av minimum 8 lag som spiller minimum dobbel serie. Administrerende myndighet kan bestemme hvor mange lag det skal være med i 1. divisjon, men kravene over må være oppfylt for at lag fra divisjonen skal ha mulighet til å rykke opp i eliteserien.

Forslag til regeltekst:
Eliteserien og 1. divisjon menn:
Eliteserien for menn skal bestå av 10 lag som spiller dobbel serie. 1. divisjon skal bestå av minimum 8 lag som spiller minimum dobbel serie. Eller 8 lag som først fordeles geografisk i 2 grupper med dobbel serie (Gruppespill 1). Deretter fordeles lagene etter plassering i 1. gruppespill i en gruppe A (de 4 best plasserte lagene) og en gruppe B (de 4 dårligst plassete lagene). Det spilles på nytt dobbel serie i gruppene og lagene i gruppe A spiller om plasseringene 1-4 i serien, mens lagene i gruppe B spiller om plasseringene 5-8. Administrerende myndighet kan bestemme hvor mange lag det skal være med i 1. divisjon, men kravene over må være oppfylt for at lag fra divisjonen skal ha mulighet til å rykke opp i eliteserien.

Endringsforslag på årsmøtet:
1. divisjonene skal bestå av minimum 8 lag. Administrerende myndighet avgjør hvordan serien gjennomføres i praksis.

ENDRINGSFORSLAGET ENSTEMMIG VEDTATT.


Forslag fra Hordaland Bandykrets:
Kampreglementets § 20 NM-sluttspill:
"Det opprettes reisekassefordeling i NM-sluttspillet og NM-puljespillet" føyes til i regelverket under §20 NM-sluttspill under NM-sluttspill kvinner i kampreglementet for innebandy.

ENSTEMMIG VEDTATT.


Forslag fra Sveiva IBK:
Kampreglementets §21 Norges cup for menn
Tillegg:
Premiering: Vinner premieres med kr. 20.000,-, 2. plass med kr. 10.000,-.
Gjelder fra og med sesongen 2003/2004.

FALT MOT 4 STEMMER.


Forslag fra Fagerstrand IF:
Hvis forslag 1 blir vedtatt
Endring i kampreglement §24:

Old girls får samme minimums spilletid som Veteran.

BORTFALLER SOM KONSEKVENS AV AT TIDLIGERE FORSLAG FALT.


Forslag fra Sveiva IBK:
Kampreglementets §24 Bestemmelser om kamplengder:
Legges til eksisterende tekst:
Dersom det i eliteserien for herrer og damer er uavgjort etter 3x20 minutter, forlenges kampen med 5 minutter sudden death, effektiv spilletid. Gjelder fra og med sesongen 2004/2005.

FALT MOT 16 STEMMER.

Forslag fra Sveiva IBK:
Kampreglementets §8 Serie. Poengberegning:
Punkt 4:
Poeng beregnes slik for kamper i elitserien for herrer og damer: For vunnet kamp: 3 poeng. For uavgjort resultat etter 3x 20 minutter og seier i sudden death: 2 poeng. For uavgjort resultat etter 3x20 minutter og tap i sudden death: 1 poeng. For uavgjort resultat etter full tid, inkl. sudden death: 1 poeng til begge lagene. For tapt kamp: 0 poeng. Gjelder fra og med sesongen 2004/2005.

TRUKKET.


Nytt forslag fra Fagerstrand IF:
Kampreglementets §8 Serie. Poengberegning:
Punkt 4:
3 poeng ved seier, 1 poeng ved uavgjort og 0 poeng ved tap.
Dette gjelder eliteserien for menn og kvinner.

FALT MOT 7 STEMMER.


Forslag fra seksjonsstyret:

Tillegg til gjeldende §16 i kursiv:
* For junior kvinner kan også maksimum 2-to overårige spillere delta, som ikke har spilt kamper i forbundsserier (eliteserie/1. div.) inneværende sesong. Dette gjelder ikke i NM.

VEDTATT MOT 3 STEMMER.


Endring av § 18 avsnitt 2 Kvalifisering til eliteserien menn:
Følgende setning ønskes lagt til avsnittet: "Kvalifiseringen spilles over en helg".

SEKSJONSSTYRET FREMMER FORSLAG OM DEN PRAKTISKE GJENNOMFØRINGEN PÅ NESTE ÅRSMØTE.


Endring av § 18 avsnitt 3 Kvalifisering til 1. divisjon menn:
De fire siste linjene i avsnittet strykes.

ENSTEMMIG VEDTATT.


Endring av § 18 (Kvinnenes forbundsserier)

Kvinner Eliteserie og 1. divisjon:
1. divisjon skal bestå av minimum 4 lag som spiller minimum dobbel serie. Administrerende myndighet bestemmer hvor mange lag det skal være med i 1. divisjon, men kravene over må være oppfylt for at lag fra divisjonen skal ha mulighet til å kvalifisere seg til NM.
1. divisjon Østland for kvinner benevnes Eliteserien. Eliteserien for kvinner skal bestå av minimum 6 lag som spiller minimum dobbel serie. (Administrerende myndighet avgjør hvor mange lag som skal delta, og hvor mange serierunder det spilles.)
Pr. i dag har kun lag som hører inn under østlandet mulighet til å rykke opp i eliteserien (dette punktet er under løpende evaluering). Kun kretsserier med minimum 4 lag har mulighet til å få med lag i eliteserien.

Kvalifisering til 1. divisjon kvinner:
Administrerende myndighet bestemmer hvor mange lag som skal rykke ned fra divisjonen. Det skal være minimum to ledige plasser for kvalifisering.

Kvalifisering til eliteserien kvinner:
Siste lag i Eliteserien rykker direkte ned, nest siste lag deltar i kvalifisering. Kvalifisering til eliteserien spilles mellom det høyest rangerte 1. lag i underliggende 2. divisjonsavdelinger om antall ledige plasser. Kun nest høyest rangerte 1. lag kan alternativt få kvalifiseringsplassen. Dersom det er flere ledige plasser enn deltagerlag i kvalifisering, er ovennevnte lag direkte kvalifisert, og de nest høyest rangerte 1. lag spiller om øvrige ledige plasser. Kun 2. divisjonsavdelinger med minimum 4 lag kan delta i kvalifisering. Siste lag i Eliteserien kan kvalifisere seg hvis det ikke er mulig å fylle opp serien med ønsket antall lag.

Norges Bandyforbund eller den seksjonsstyret bemyndiger, administrerer eliteserien og 1. divisjon.

ENSTEMMIG VEDTATT.


Endring av § 20, NM-sluttspill kvinner

NM-sluttspill kvinner
NM for kvinner spilles med to puljer à fire lag. Plassene fordeles slik at vinnerne av 1. divisjons-avdelingene automatisk kvalifiserer seg, og de resterende plassene blir fylt opp fra eliteserien.
Kun 1.divisjonsavdelinger med minimum 4 lag har mulighet til å delta i NM.
Semifinaler spilles som krysspill mellom puljene i best av 3 kamper. Det best plasserte lag fra puljespillet har fordel av hjemmekamp ved 1. kamp evt. 3. kamp.
Finalen spilles som èn kamp.
Sluttspillmesteren deltar i Europacupen og vinner kongepokalen.

ENSTEMMIG VEDTATT.


Endring av § 25, pkt 2 Lag som trekker seg fra seriespill:
Første setning endres slik at et lag, som ikke ønsker å delta i neste sesongs seriespill, kan søke om dette innen en uke etter sesongens siste obligatoriske kamp. Slik det står nå er det etter avsluttet serie/kvalifisering.

Styret tar opp på Forbundstinget spørsmålet om hva som defineres som obligatorisk kamp.

ENSTEMMIG VEDTATT


Endring av § 27 pkt 1 - Overganger - Tidsfrister:
Over 17 år:
Melding om overgang fra moderklubb til ny klubb skal skje i perioden fra 1.mai til 15. januar.
Karantenen settes til 21 dager, og løper fra det tidspunkt både gebyr er betalt og overgangsskjema dokumenterbart er sendt moderklubben, alternativt fra det tidspunkt både gebyr er betalt og overgangsskjema med underskrift fra begge klubber dokumenterbart er sendt forbundet.

Under 17 år:
Melding om overgang fra moderklubb til ny klubb skal skje i perioden fra 1.mai til 30. september.
Dersom spilleren ikke har spilt obligatorisk kamp i inneværende sesong kan overgang meldes fram til 15. januar. Karantenen settes til 21 dager for spillere som har fylt 13 år, og løper fra det tidspunkt overgangsskjema dokumenterbart er sendt moderklubben, alternativt fra det tidspunkt overgangsskjema med underskrift fra begge klubber dokumenterbart er sendt forbundet.
(Spillere som ikke har fylt 13 år følger Norges Idrettsforbunds barneidrettsbestemmelser.)

ENSTEMMIG VEDTATT.


8.3 Andre forslag

Forslag fra Tunet IBK:
Forslag til endring av reisetilskudd til Europacupen
Vi foreslår en endring i tilskuddet til deltagelse i Europacupen for damer og herrer. Slik det er i dag, betaler eliteklubbene og 1. div. østland kvinner, kr 1000 hver til denne reisekassen. Beløpet ligger i påmeldingsavgiften til serien, og dette tilskuddet er det eneste som lagene mottar.

Derfor foreslår vi følgende:
10 eliteserielag for herrer betaler kr 3000 kr 30 000 (VEDTATT)
10 1. div. lag div. Østland kr 500 " 5 000 (FALT MOT 6 ST.)
8 1. div kvinner østland (Eliteserie) betaler kr 3000 kr 24 000 (VEDTATT)

Benkeforslag fra Sagene IF: NM-deltakende lag betaler e-cupavgift. (FALT)

Beløpet deles likt mellom Herrer og Damer, altså kr 29 500 pr lag. (FALT)

Det foreslås at NBF bidrar med påmeldingsavgiften for lagene. (FALT)


Sak 9: Valg
Seksjonsstyret 2003/2004:

Følgende seksjonsstyre ble valgt:
Leder: Jon Erik Eriksen, Fredrikstad ikke på valg
Nestleder: Jan Hagen, Tunet 2 år
1. Styremedlem: Trude Hanssen, Strømmen 2 år
2. Styremedlem: Jarle Heitmann, Tromsø ikke på valg
3. Styremedlem: Janne Johannesen, Askim ikke på valg
1. Varamedlem: Gisle Johnsen, Horten 2 år
2. Varamedlem: Thomas Thorkildsen, Øreåsen 1 år
3. Varamedlem: Carl-Otto Evensen, Tunet ikke på valg

ALLE KANDIDATER BLE ENSTEMMIG VALGT.
DET BLE FREMMET BENKEFORSLAG PÅ THOMAS THORKILDSEN SOM 2. VARAMEDLEM, OG HAN BLE ENSTEMMIG VALGT FREMFOR VALGKOMITEENS KANDIDAT ERIK KALLEKLEV.


Valgkomitéen 2003/2004:
Lederne i kretsene Sør-Trøndelag, Rogaland, Buskerud, Oslo og Østfold.

ENSTEMMIG VALGT. DE KONSTITUERER SEG SELV MED LEDER OG FIRE MEDLEMMER.


Sak 10: Avgifter til sesongen 2003/2004

Eliteserien menn: kr. 30.000,-
Eliteserien kvinner: kr.19.000,-
1.div ØST menn: kr.16.000.-

Reisefordeling Elite menn:
Kverneland: kr.30.000,-
Øvrige lag: kr.3.333,- pr. lag

ENSTEMMIG VEDTATT


Sak 11: Behandle handlingsplan for perioden 2003-2007

Handlingsplan bredde/elite for perioden 2003-2007 ble enstemmig vedtatt.


Sak 12: Foreslå budsjett for kommende sesong (2003/2004)

Budsjettet for sesongen 2003/2004 ble enstemmig godkjent, og blir oversendt Forbundsstyret.


Sak 13: Administrative bestemmelser

Tomas Jonsson informerte årsmøtet om den pågående Fjordfestivalen på Aker Brygge, hvor innebandyen arrangerte oppvisningskamper etc. på nyinnkjøpt gulvdekke.

Seksjonsleder Jon Erik Eriksen takket dirigent Jan Nordli for jobben, og takket alle for oppmøtet. Møtet ble hevet kl 16.40.


Protokollen er kontrollert og godkjent:
Per Olavson /s
Thor Johnsen /s

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no