Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


Innebandyseminaret 2002

På innebandyseminaret 2002 ble temaet fremtiden for norsk innebandy tatt opp i diskusjonsforum.

Ca 60 personer deltok og jobbet sammen i grupper for å komme opp med forslag til hva som kan gjøres for å sikre norsk innebandys framtid både kvalitativt og kvantitativt.

Her kan du lese hva de ulike gruppene kom fram til:

Gruppe nr.1:
·Eliteserieforening - Dele erfaringer til andre.
·Turneringer for aldersbestemte klasser - Treffe nye venner.
·Profilering i nærmiljøet - Klubbens dag på positive ting.
- Åpen dag på skolen.
·Sponse ildsjeler - Ikke "brenne" dem opp.
-Delegere arbeidsoppgaver.
·Øke antall damelag på elitenivå.
·Lage "gulrøtter" for klubbene til å opprette junioravd.
-Mer treningstid i haller.
-Rabatt på avgifter til krets/NBF.
-Beholde gamle spillere.
-Lilleputtlag hvert år.
-Benytte seg av ISF - Idrettens studieforbundskurs/hjelp.


Gruppe nr.2:
· Organisering.
· Innebandyskole (1 gang pr.uke,sommerskole).
· Jobbe mot etablerte klubber.
· All-idrett skole.
· All-idrett turnering.
· Adskilt jenter/gutter i skolen.
· Helge-samlinger.
· Allsidig trening - Ikke bare i hall.
· Åpne treninger - Alle hjertelige velkommen uansett hvilken idrett de driver med.
· Kommunikasjon mellom trenerne i de forskjellige idrettene.
· Større bruk av små haller (gymsaler).
· Fordel ansvar mellom flere i klubben.
· Søk om midler(flerkulturelt/skole).
· Innebandygymnas.
· Valgfag på VGS.
· Trenerkurs inn i skolen (valgfag).
· Flere trenere på hvert lag


Gruppe nr.3:
· Når det gjelder damer bør det ikke være noen begrensninger på antall utlendninger.
· Herrer,max 3 utenlanske statsborgere.
· Hallkapasitet må bli større.
· Spre innebandy over hele Norge, ikke bare "Oslo Omegn".
· Eliteserieforening.
· Samarbeid mellom klubbene.
· Foreldre engasjement.
· Starte rekruttering.
· Samarbeid mellom flere idretter.
· Aksept fra øvrige idretter og offentlig instanser.
· Samarbeid med skoler.
· Treningsmal, aldersbestemt.
· Instrukser.
· Samarbeid klubber i Norge og Sverige.
· Trenerforum i klubber.
· Utdannelse av trenere og dommere.
· Rekruttering,utvikling og oppfølging.


Gruppe nr.4:
· Spredning av innebandy.
· Massemedia er viktig.
-Bredde/topp starter i lokalavisen.
· Tilby trening etter skoletid.
-På gaten eller "løkka".
-Gymsaler.
· Ressurs personer må inn i organisajonen.
· Få i gang ungdomslag med foreldre engasjement.
· Hall/aktivitetsplass i nærmiljøet.
· Dommere/leder på orientering.
· Rekruttering fra skolen.
· "Kjempe" om treningstider.
· Helhetstenkning.
-Damer
-Herrer
-Jenter
-Gutter
· Satse på rekruttering, spesielt jenter!
· Klubbene må legge av penger som skal brukes på rekruttering.


Gruppe nr.5:
· Aktivitets dager med innebandy, kombinert med andre idretter.
· Samarbeid med fotballen.
· Innebandyskole.
· Info til skolen(samarbeid).
· Stor turnering i Norge.
· Rolig "topping" av spillere på yngre lag.
· Foreldreaktivisering.
· Halltid, økonomi.


Gruppe nr.6:
· Mediastratergi.
· Ramme rundt kamp.
· Forbilder.
· Bredde.
· Spillere/trenere inn i skolen.
· Hallkapasitet.
· Elitespillere må ut i distriktene.
· Økonomi.
· Engasjere foreldre.
· Info pakke (spiller-forelder).
· Samarbeid mellom idrettene.
· Samarbeid mellom kretsene.
· Landslag U-21
· Innebandy må struktureres.
· "Norway cup" i innebandy.
· Innebandy skole.
· Samarbeid mellom klubbene.
· Kretsen må ha breddesamling for dommere.


Gruppe nr.7:
· Kommunikasjon mellom trenere/spillere og dommere.
· Dommerobservatører.
· Få bra dommerpar.
· Nyoppstartede skal ha streng dømming og få forklart hvorfor.
· Få riktig holdninger fra starten.
· Spillere fra A-laget trener yngre lag.
· Rekruttering fra fotballen som ofte ikke har tilbud om vinteren(yngre).
· Ha ekstra køller til utlån til nye spillere.
· Være gode forbilder for de yngre.
· Spillere fra yngre lag får være med eldre uten "å spille i hjel seg".
· Bruke ildsjeler.
· Bli flinkere til å beholde yngre til å fortsette.
· Mer seriøse trenere på yngre lag.

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no