Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


Protokoll innebandyseksjonens årsmøte 2002

Åpning
Seksjonsleder Heidi Slettemoen ønsket velkommen til årsmøtet, og overlot ordet til president i Norges Bandyforbund Kjell Hovland Olsen. Han talte på vegne av forbundsstyret og berømmet seksjonens arbeid det siste året.
Sak 1: Godkjenne fullmakter og at seksjonsårsmøtet er lovlig innkalt.
Årsmøtet lovlig innkalt. Fullmakter ble opplest og godkjent. Følgende 49 stemmeberettigede til stede:
1. Heidi Slettemoen Innebandyseksjonen.
2. Jon Erik Eriksen "
3. Espen Johannessen "
4. Anders Hove "
5. Carl-Otto Evensen "
6. Daniel Slettemoen Hordaland BK
7. Henning Evensen Hed/Opp BK
8. Kurt Tjelta Rogaland BK
9. Thomas Bråthen Østfold BK
10. Rolf Kronkvist Oslo BK
11. Geir Johnsen Buskerud BK
12. Jarle Heitmann Nord-Norge BK
13. Øyvind Joar Hølmo Akershus BK
14. Nicklas Bergqvist IK Akerselva
15. Paulo Caroprese "
16. Arve Gutrud Strømmen
17. Bent A. Nilssen NOR-92
18. Bjørn Aspeholen "
19. Michal Janic "
20. Rune Ali Zouhar Monolitten IL
21. Andreas Smith Sagene IF
22. Jan Frode Snellingen "
23. Christian Helle Slevik
24. Cecilie Olsen "
25. Hanne Andreassen "
26. Morten Isnes Sveiva
27. Ivar Sørlie Tunet
28. Inge A. Bakken "
29. Karl Hultman "
30. Andreas Hildremyr Holmlia SK
31. Beate Olsen "
32. Sandra Sjöberg "
33. Kristoffer Pettersen Bærums Verk
34. Odd Bogsveen "
35. Erik Eriksson Fjerdingby
36. Thor Larsen "
37. Raymond Evensen "
38. Ole Chr. Olsen Greåker
39. Håvard Oddsbu "
40. Abbas Fazal SF Grei
41. Kyrre Merg "
42. Kim Alexander Jørstad Røa IBK
43. Viggo Gotliebsen Harstad IBK
44. Torfinn Oftedal Sola/Grannes IBK
45. Helene Grøndahl Øreåsen IL
46. Gunnar Olsen "
47. Pål Øyvind Larsson Sofiemyr IBK
48. Endre Naterstad Asker IBK
49. Geir Ole Løchen Holum IBK

Følgende til stede uten stemmerett:
50. Kjell H. Olsen President NBF
51. Bjørn Lökslid Revisor for NBF
52. Ann-Mari Ellefsen NBF
53. Tomas Jonsson Generalsekretær NBF
54. Frank Nordseth Utdanningskonsulent NBF
55. Kari Hånsnar Rinne Konsulent NBF
56. Tommy Gutrud Ungdomskomiteen
57. Jan Hagen Dommerkomiteen
58. Roger Pettersen Landslagssjef kvinner
59. Terje Larsen Idrettskonsulent NBF


Sak 2: Valg av dirigent
Tomas Jonsson ble enstemmig valgt til dirigent for årsmøtet. Forretningsorden godkjent.

Sak 3: Valg av sekretær
Frank Nordseth og Terje Larsen ble enstemmig valgt til sekretærer for årsmøtet.

Sak 4: Valg av to representanter til å undertegne årsmøtets protokoll
Jan Hagen og Endre Naterstad ble enstemmig valgt til å undertegne årsmøtets protokoll.

Sak 5: Godkjenne den oppsatte sakslisten
Sakslisten ble godkjent.

Sak 6: Behandle beretningen
Beretningen ble enstemmig godkjent med følgende bemerkninger:
Årsberetning Økonomikomiteen (manglet i beretningen)
Økonomikomiteen har bistått Generalsekretæren i aktuelle saker knyttet til økonomi, skatter og avgifter. Komiteen er en rådgivende og ikke kontrollerende komite. Komiteen er kan bistå innen mange områder ikke bare overfor NBF men også overfor kretser.

E-cupen ble spilt i Stockholm 03.-06.01.2002.06.10

Tabellen fra 1. divisjon Sørlandet manglet, og vil bli satt inn i originalen.

Sak 7: Regnskap
Revisor leste opp revisjonsberetning .

Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Sak 8: Innkomne forslag
Hvis et vedtak gjøres, ønsker seksjonsstyret at regelkomiteen får mulighet til å skrive regelen inn i kampregelementet slik at intensjonen med regelen beholdes, og at den samsvarer med resten av regelverket.
VEDTATT

8.1 Endringer i spillereglementet
Informasjon fra seksjonsstyret:
Det internasjonale innebandyforbundet (IFF) har kommet med nytt spillereglement med virkning fra 1.juli. Det er tidligere årsmøtevedtak på at Norge skal følge det internasjonale spillereglementet.
Regelkomiteen er i sluttfasen med å oversette regelverket fra engelsk. Regelverket vil bli publisert på norsk på internet så snart det foreligger. Den nye versjonen vil også bli trykket i innebandykalenderen. Det er også mulig å få en kopi av det nye regelverket ved å henvende seg til forbundskontoret etter 1.juli. Alle klubber vil få tilsendt kopi før seriestart.

De viktigste endringene i det nye regelverket er:
- Kamptiden vil være effektic hvis ikke annet er vedtatt
- Enkelt signal vil bli brukt ved innslag og frislag.
- Ny tolkning av fordelsregelen.
- Ved å føre kølla over hodet, kan bare farlig spill straffes.
- Det kan gis firslag for obstruksjon og drøying av tid.
- Kun frislag hvis målvakten ufrivillig havner utenfor målområdet når han holder ballen.
- Alle utvisninger kan avventes (2,5,10 og kamp)
- Flere enn en utvisning kan avventes hvis det er en målsituasjon.
- Bare høye kølle over hoftehøyde vil føre til utvisning.
- Det vil føre til 2 min hvis en spiller ikke fjerner ødelagt kølle fra banen.
- Mål lagd direkte fra innslag vil bli godkjent.
- Mål lagd av spiller som ikke er notert på kampskjema blir godkjent.
- Tegnet for innslag vil bli erstattet med tegnet for frislag.

Forslag fra seksjonsstyret:
Det innføres effektiv spilletid i Eliteserien for menn og 1. div. Østland kvinner fra og med sesongen 2002/2003. Andre 1. divisjoner for kvinner kan frivillig innføre effektiv spilletid fra og med kommende sesong. NM senior spilles med effektiv spilletid fra og med kommende sesong.
Det skal innføres effektiv spilletid i alle 1.div avdelinger for kvinner og menn fra og med sesongen 2003/2004. Det innføres ikke effektiv spilletid i andre serier. (Aldersbestemte klasser og kretsserier for senior) Fra og med sesongen 2003/2004 spilles alle kvalifiseringsturneringer til Eliteseriene og 1.div med effektiv spilletid.
VEDTATT


8.2 Endringer i kampreglementet

Fra seksjonsstyret:
Norges Cup for menn
Som ny § i kampreglementet
Kvalifisering i regionene:
Regionene tar seg av det praktiske ved kvalifisering til landsfinalen, og stiller det antall lag til kvartfinalene som de er berettiget til. Øst har 3 plasser, vest har 2 plasser, sør har 1 plass, midt har 1 plass og nord har 1 plass. Administrerende myndighet i de respektive regionene avgjør hvordan kvalifiseringen skal foregå. Kvalifiseringen i regionene skal være klar til 1.mai.

Landsfinale:
Landsfinalen spilles over en helg i mai. De kvalifiserte lagene må betale en deltakeravgift.
Kvartfinalene blir spilt som puljespill med to puljer á fire lag. Puljene blir trukket tilfeldig.
Det spilles enkel serie i hver pulje med kamper over 2x20minutter i løpet av lørdag. De to beste lagene i hver pulje går videre til semifinaler.
Semifinalene, bronsefinalen og finalen spilles over 3x20 minutter i løpet av søndag.
Semifinalene blir spilt mellom lag nr.1 i den ene pulja i kvartfinalene mot lag nr.2 i den andre pulja.
Taperne av semifinalene spiller bronsefinale og vinnerne spiller finale.
Vinneren av finalen kåres til Norgescupmester og mottar en vandrepokal.

Kvalifisering i region øst:
Region øst spiller to mellomrunder før landsfinalen.
12 lag er kvalifisert til mellomrundene fordelt slik:
Oslo krets 5 lag, Østfold krets 4 lag, Akershus krets 1 lag, Buskerud krets 1 lag og Hed/Opp krets 1 lag. Kretsene gjennomfører selv kvalifiseringen til mellomrundene og stiller det antall lag de er berettiget til. Kvalifiseringen i kretsene må være klar innen 1.februar.
I mellomrunde 1 trekkes det tilfeldig slik at det blir 6 kamper. De seks vinnerlagene går videre til mellomrunde 2. I mellomrunde 2 trekkes det tilfeldig slik at det blir 3 kamper. De tre vinnerlagene går videre til landsfinalen fra region øst.
Det først trekte laget er hjemmelag. Hjemmelaget arrangerer kampen og dekker halleie. Lagene deler sammen dommerutgiftene.

VEDTATT FOR DE KRETSER SOM ØNSKER Å DELTA (Alle klubber fra en deltakende krets skal ha mulighet til å delta. Seksjonen avgjør hvilken matematisk fordeling som skal benyttes)


Forslag fra Seksjonsstyret:
§22 flyttes til ny §16

Seksjonsstyrets begrunnelse:
For å få en logisk rekkefølge i kampreglementet, og for å unngå misforståelser om hva aldersbestemte klasser er, ønsker seksjonsstyret å gjøre denne endringen.

VEDTATT


Forslag fra Fjerdingby:

Kampreglementet § 17
Vi foreslår å endre eliteserien til 12 lag, hvor 3 lag rykker ned og 3 lag rykker opp. 1.divisjon og kvalifisering til 1. Divisjon som nå.
Ved overgang til 12-lagsserie i eliteserien for menn rykker 10.plass i eliteserien 2002-2003 ned i 1.divisjon, mens 1.divisjonsvinnerne og 2.plass i 1.divisjon Østland spiller om de tre ledige plassene i eliteserien 2003-2004.

FALT


Forslag fra Seksjonsstyret:

§19 om NM-sluttspill:
Det legges til under NM-sluttspill for kvinner og menn:
Hvis lag fra forskjellige regioner møtes i kvartfinalene eller semifinalene, har det best plasserte lag fra seriespillet fordel av hjemmekamp ved 2.kamp evt. 3.kamp.

FALT

Endringsforslag fra Sveiva IBK:
§19 om NM-sluttspill:
Det foreslås at det opprettes reisekassefordeling i NM-sluttspillet for senior. Det kan innvilges dispensasjon i forhold til avviklingsrekkefølge, dersom begge involverte klubber er enige.

VEDTATT


Forslag fra Seksjonsstyret:

§20 punkt 2 NM-aldersbestemte klasser
Det er ingen øvre begrensing på antall deltakerlag i NM, men laveste antall lag skal være åtte.

Kretser med eget seriespill skal ha mulighet til å være representert med minst ett lag i NM. Det skal spilles en kvalifiseringsturnering mellom lagene i en krets for å avgjøre hvilket lag som er kvalifisert til NM-sluttspillet.

Kretser som ikke har eget seriespill og der lag heller ikke deltar i andre kretsserier kan søke om en plass i NM-sluttspillet innen fastsatte frister.

Kretser som ikke har eget seriespill men har lag som deltar i en annen kretsserie donerer sin plass inn i den angjeldende serien. Hvis kretsens lag spiller i flere ulike interkretsserier bestemmer seksjonsstyret hvilken interkretsserie som skal tildeles kretsens NM-plass

Kretser som har eget seriespill og som har lag som deltar i andre kretsserier må selv avgjøre hvilket lag som skal delta i NM-sluttspillet. Dersom kretsen ikke har avklart dette før seriespillet tar til, deltar vinner av serien i egen krets i NM.

Hvis det etter kvalifiseringssprosessen over ikke er åtte lag kvalifisert til NM, avgjør seksjonsstyret ut fra en matematisk fordeling med utgangspunkt i antall lag som deltar i kretsenes seriespill, hvilke serier som får ekstra tildelte plasser til NM-sluttspillet.

VEDTATT


Forslag fra Oslo:

Endring i Kampreglement § 21

Vi foreslår fjerning av følgende tekst i avsnittet barneskoler.

"Turneringen skal spilles på små baner, med klasselag fra 6. og 7. klasse mot hverandre, først i skolemesterskap, siden evt. kommunemesterskap."

VEDTATT


Forslag fra Oslo:

Endring i Kampreglement § 22

Junior kvinner: født 1982, 1983, 1984, 1985 (17. 18. 19. 20 år) samt maksimum to (2) overårige spillere som ikke har spilt kamper inneværende sesong i forbundsserier (Eliteserien og 1.div).

VEDTATT
(forslag om at de som kun har et damelag skulle få dispensasjon falt)
(forslag om at dette også skulle gjelde junior menn falt)Forslag fra Oslo:

Endring i Kampreglement § 22
Aldersbestemmelser.

Vi foreslår det føyes til:
Veteran: fylt 33 år før 1.august inneværende sesong.

Seksjonsstyrets innstilling:
Seksjonsstyret støtter forslaget, men foreslår at aldersbestemmelsen følger det øvrige oppsettet i kampreglementet.
Regelen vil da lyde: Veteraner: født 1968 (33 år) eller tidligere. (For sesongen 2002/2003)

VEDTATT MED SEKSJONENS TILLEGG


Forslag fra Oslo:

Endring i Kampreglement § 27
Spilleberettigelse.

Punkt 3. Restriksjoner.
Jenter kan delta i spill opp til og med lag i gutte- klassen og kvinner kan delta på lag i veteran- klassen sammen med menn, såfremt de holder aldersgrensen.


Seksjonsstyrets innstilling:
Seksjonsstyret er usikker på hva intensjonen med forslaget er. Vi tolker det som om Oslo mener at kvinner ikke kan spille på juniorlag for menn, men kun på lavere alderstrinn og veteran.
Hva er i så fall argumentet for at Oslo ønsker å skjerpe regelen for spill på juniorlag?
Seksjonsstyret synes regelen som den nå er kan stå, selv med innføring av en veteranklasse, fordi vi anser veteranklassen som aldersbestemt.
Seksjonsstyret ønsker å føre inn presiseringen "gutte- /herrelag i aldersbestemte klasser" i paragrafen..

VEDTATT MED SEKSJONENS TILLEGG


Forslag fra Oslo:

Endring i Kampreglement § 27
Spilleberettigelse.

Bruker en klubb en ikke spilleberettiget spiller, medfører dette tap på w.o. med sifrene 5-0. Har begge klubber i en kamp benyttet ikke spilleberettigede spillere settes kampresultatet til 0-0, og ingen av lagene blir tilkjent poeng (jfr. Sanksjons- og protestreglementet). Administrerende myndighet kan reagere med ytterligere forføyelser overfor den aktuelle klubben (jfr. Sanksjons- og protestreglementet), dersom de finner det hensiktsmessig.

Seksjonsstyrets innstilling:
Seksjonsstyret foreslår at man isteden skriver regelen: "Forbundsstyret, seksjonsstyret eller den de bemyndiger kan reagere…"

VEDTATT MED SEKSJONENS TILLEGG


Forslag fra Fjerdingby:

Kampreglementet § 27 pkt. 3 B
Flg. setning strykes:
" Ubegrenset antall utenlandske statsborgere som har spilt 3 sesonger eller mer i Norge kan spille på laget."

FALT


Forslag fra Sagene:
Kampreglementets §27
Punkt 2. Overgang mellom lag i samme klubb.
b. For at en spiller skal kunne gå ned på et lavere rangert lag, skal spilleren stå over 3 påfølgende kamper for det høyere rangerte laget. Spilleren er da definert som spiller for det lavere rangerte lag.
Aldersbestemte spillere til og med junioralder, skal stå over én påfølgende kamp for det høyere rangerte laget for å kunne defineres som spiller for det lavere rangerte laget.

Presisering: Forskjellen er altså at regelen for aldersbestemte spillere også skal gjelde for yngre spillere i seniorserien.

VEDTATT


Forslag fra Seksjonsstyret:
Forslag til administrering av betaling for reise- og bilgodtgjørelse for dommere.

Forsalg til endring på grunn av endringer i statens regler for utbetaling av kjøregodtgjørelse.

Klubbene forskuddsbetaler dommerkostnadene (reise og eventuell diett) som tidligere. Klubbene foretar fullt oppgjør direkte med dommerne i forbindelse med kampen. Klubbene sender dokumentert oversikt til NBF to ganer i året og for refundert betalte dommerkostnader.
VEDTATT (info sendes ut til de involverte klubbene)


8.3 Diverse forslag

Forslag fra Bryne:
Forslag til ny lisensordning for ungdom i alderen 13-16 år
Hensikt
Lette administrasjonsarbeidet for klubbene/NBF, samt å gjøre det billigere for ungdom å begynne med innebandy.
Bakgrunn
Dessverre er det mange spillere som unnlater å betale lisens og dette gjelder spesielt på ungdomsnivå. Årsakene til at man lar være å betale er mange. Gjentatte ganger må klubbene drive med oppfølging av spillere som ikke betaler. Man opplever også at mange ungdommer blir registrert hos NBF i foreldrenes navn, med manglende opplysninger eller til og med feil klubb. På ungdomsnivå begynner ungdom med innebandy på forskjellige stadier av sesongen. Dagens lisensordning tar ikke hensyn til dette og vi i Bryne IBK har opplevd å miste mange ungdommer rett etter at lisensregningen ble delt ut. Dette er sannsynligvis et problem som går igjen hos flere klubber.
Forslag til løsning
Klubbene betaler laglisenser for hvert lag som deltar i seriespill i den gjeldende aldersgruppen. Hver laglisens koster 1500,- kr og må betales innen 1. november hver sesong. Klubbene er ansvarlige for å sende informasjon til NBF om hvilke spillere som skal dekkes av hver laglisens. Spillere som begynner i løpet av sesongen kan tilføyes fortløpende.
Kommentar
Forslaget er ment som en tilleggsløsning til dagens ordning. Det finnes spillere i den aktuelle aldersgruppen som spiller på junior- og/eller seniorlag og de må kunne løse individuelle spillerlisenser og ikke en hel laglisens.

SEKSJONEN FØLGER OPP FORSLAGET


Forslag fra Harstad:
Sak til Årsmøtet i innebandyseksjonen i Norges Bandyforbund:
Et enstemmig styre i Harstad Innebandyklubb har vedtatt følgende:
Harstad innebandyklubb ønsker at virksomheten til bandyseksjonen også vises rundt om i landet forøvrig.
Vi vil derfor konkret be om at Harstad sees på som et aktuelt sted for å arrangere møter, landskamper (alle nivå), kurs eller andre aktiviteter innenfor innebandy. Klubben vil gjøre sitt til at et hvilket som helst arrangement i forbundsregi skal bli en suksess for alle parter.

SAKEN BLE IKKE REALITETSBEHANDLET


Forslag fra BSI:
Innebandyseksjonen i NBF bør informere sine medlemmer om uforholdsmessig høy forekomst av øyeskader i innebandy, samt oppfordre til og tilrettelegge for forebygging av disse skadene.
FORSLAGET BLE SETT PÅ SOM INFORMASJON OG EN OPPFORDRING TIL KLUBBENE

Dommerhonorar fra og med sesongen 2002/2003:
Eliteserien for kvinner: kr.500,- pr. dommer.(Midlertidig til vi har en eliteserie for kvinner)
Eliteserien for menn: kr.750,- pr. dommer.
1.div øst for menn: kr.500,- pr. dommer.
1.div øst for kvinner: kr.500,- pr. dommer.

VEDTATT
Informasjon:
Forslag til Forbundstinget:
Som et resultat av NIFs nye prosedyre for rammetilskuddstildeling, vil seksjonsstyret fremme forslag til forbundstinget om at lagavgift settes til kr.0,- for klubber uten lag i seriespill, og innmeldingsavgift til kr.0,-

DET BLE VEDTATT AT SEKSJONEN FREMMER FORSLAGET PÅ FORBUNDSTINGET TIL HØSTEN


Sak 9: Valg
Seksjonsstyret 2002/2003:
Valgkomiteen i innebandyseksjonen fremla følgende innstilling til valg av nytt seksjonsstyre:
Leder: Jon Erik Eriksen, Fredrikstad, 2 år
Nestleder: Jan Hagen, Tunet, 1 år
1. Styremedlem: Espen K.W. Johannessen, Grei, ikke på valg
2. Styremedlem: Jarle Heitmann, Tromsø, 2 år
3. Styremedlem: Janne Johannesen, Askim, 2 år
1. Varamedlem: Heidi Slettemoen, Nornen, 1 år
2. Varamedlem: Trude Hanssen, Strømmen, 2 år
3. Varamedlem: Carl-Otto Evensen, Tunet, 2 år

ALLE KANDIDATER BLE ENSTEMMIG VALGT (UTHEVET).


Valgkomitéen 2002/2003:
Leder: Rolf Kronkvist Oslo Bandykrets/Holmlia SK

ENSTEMMIG VALGT. LEDEREN VELGER UT SINE MEDLEMMER FRA DE ANDRE KRETSENE.


Sak 10: Avgifter til sesongen 2002/2003

Eliteserien menn
Lagavgift (adm, premier osv) 8500,-
Europacupavgift pr. lag 1000,-
Dommeravgift (kjøregodtgjørelse, diett) 10500,-
Sensoravgift (dommerobservasjoner) 2000,-
Reisekasse (fordelingskasse) 6000,-
NM -avgift (reisekasse sluttspill) 5000,-
SUM: 33000,-

VEDTATT


1.div ØST menn
Lagavgift (adm, premier osv) 6000,-
Europacupavgift pr. lag 0,-
Dommeravgift (kjøregodtgjørelse, diett) 9000,-
Sensoravgift (dommerobservasjoner) 1000,-
Reisekasse (fordelingskasse) 0,-
NM -avgift 0,-
SUM: 16000,-

VEDTATT

1.div ØST kvinner (7-11 lag)
Lagavgift (adm, premier osv) 5000,-
Europacupavgift pr. lag 1000,-
Dommeravgift (kjøregodtgjørelse, diett) 9000,-
Sensoravgift (dommerobservasjoner) 1000,-
Reisekasse (fordelingskasse) 0,-
NM -avgift 1000,-
SUM: 17000,-

VEDTATT

Avgifter for sluttspill/ kvalifisering: Kr.
NM aldersbestemte: 2000,-
NM kvinner: * 2500,-
Kvalifisering 1. div: * 2500,-
Kvalifisering elite: 3000,-
* Hvis det blir spilt en kval. turnering

VEDTATT
Reisefordeling Elite menn:
Reisefordelingskassa består for 2002/2003 av kr. 6.000,- pr. lag, dvs totalt 10 * 6.000,- = 60.000,-.
Reisefordelingskassa fordeles slik:
· Reiser mellom lag på Østlandet teller ikke med i reisefordelingen
· Første reise mellom Rogaland og Østlandet teller 1/2, de påfølgende reiser teller 1. Dette betyr:

Kverneland: 5 reiser => 4,5
9 øvrige lag : 1 reise hver seg => 4,5 Totalt 9 reiser.

Reisefordeling: Kverneland: 60.000 * 4,5/ 9 = 30.000 ==> 30.000,-
Øvrige lag: 60.000 * 4,5/ 9 = 30.000 ==> 3.333,- pr. lag
(dvs. 2.667,- pr. øvrige lag til Kverneland)

Forbundstinget 2000 vedtok følgende avgifter for perioden 2000 - 2002:
(Til info: Det kommer antagelig nye avgifter etter Forbundstinget i september.)
LISENSER: Aktive over 17 år: Kr. 400,- (utvidet lisens kr. 650,-)
Aktive under 17 år: Kr. 250,- (utvidet lisens kr. 450,-)
Dommere, ledere, trenere Kr. 250,-
Lagforsikring Kr. 800,-
Betalt lisens til NBF er gyldig for alle forbundets idretter.
Overgangsgebyret mellom norske klubber: Kr. 600,-
Innmeldingsavgift for nye klubber: Kr. 1 000,-
Årsavgift for medlemsklubber: Kr. 500,-

VEDTATT

Sak 11: Behandle handlingsplan for perioden 2002-2007

Handlingsplan bredde/elite for perioden 2002-2007 ble enstemmig vedtatt.


Sak 12: Foreslå budsjett for kommende sesong (2002/2003)

Budsjettet for sesongen 2002/2003 ble enstemmig vedtatt.


Sak 13: Administrative bestemmelser

President Kjell Hovland Olsen takket seksjonsleder Heid Slettemoen for hennes arbeid gjennom fire år, og overrakte forbundsstyrenål, blomster og en gave for innsatsen.

Til slutt takket Heidi Slettemoen for oppmerksomheten og takket for oppmøtet. Den nyvalgte seksjonslederen Jon Erik Eriksen takket årsmøtet for tilliten og ønsket alle en god tur hjem.


Protokollen er kontrollert og godkjent:
Jan Hagen og Endre Naterstad
For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no