Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


Protokoll innebandyseksjonens årsmøte 2001

Åpning
Seksjonsleder Heidi Slettemoen ønsket velkommen til årsmøtet, og overlot ordet til Kristian Rokne fra selskapet Net Move AS. Han holdt et lite foredrag om klubbenes muligheter til å være med på et inntektsbringende konsept. Visepresident i Norges Bandyforbund Ivar Nordberg talte på vegne av forbundsstyret og startet med å gratulere kvinnelandslaget med bronse i VM. Videre berømmet han seksjonens forslag til ny handlingsplan, og han nevnte også viktigheten av at klubbene tenker på rekruttering. Forbundsstyrets arbeid med organisasjonsutvikling ble nevnt som en av de viktigste arbeidsoppgavene foregående år før han til slutt takket alle involverte personer for innsatsen i året som er gått.

Sak 1:
Godkjenne fullmakter og at seksjonsårsmøtet er lovlig innkalt.

Årsmøtet lovlig innkalt. Fullmakter ble opplest og godkjent. Følgende 48 stemmeberettigede til stede:
1. Heidi Slettemoen   Innebandyseksjonen.
2. Jon Erik Eriksen   "
3. Espen Johannessen  "
4. Janne Johannesen   "
5. Daniel Slettemoen  Hordaland BK
6. Henning Evensen   Lillehammet IBK 
7. Kurt Tjelta     Rogaland BK
8. Håvar Kvalbein    Bryne IBK
9. Eric Müller     Østfold BK
10.Thomas Bråthen    Halden IBK
11.Nicklas Bergqvist  IK Akerselva
12.Alexandra Brengdahl "
13.Øyvind Joar Hølmo  Strømmen
14.Morten Stene     Fredrikstad
15.Grant Berby     "
16.Bent A. Nilssen   NOR-92
17.Børre Gommerud    "    
18.Michal Janic     "
19.Bjørge Jansen    OSI
20.Rune Ali Zouhar   "
21.Annike Stadheim   "
22.Lillian Baltzrud   Oslo BK
23.Andreas Smith    Sagene IF
24.Edvard Sørensen    "
25.Morten Riise     Sarpsborg
26.Thorbjørn Hansen   Slevik
27.Roar Nilsen     "
28.Christian Helle   "
29.Gisle Johnson    Horten IBK
30.Frank Arild Dale   "
31.Morten Isnes     Sveiva
32.Christine Wigaard  "
33.Roger Pettersen   "
34.Jan Hagen      Tunet
35.Carl-Otto Evensen  "
36.Karl Hultman     "
37.Roger Haraldsen   Holmlia SK
38.Anders Hove     Hammerfest IBK
39.Christian Bakke   Bærums Verk
40.Svein Bogsveen    "
41.Erik Eriksson    Fjerdingby
42.Thor Larsen     "
43.Raymond Johansen   Hvaler IBK
44.Jan M. Ingebrigtsli VIF
45.Per Ole Østmark   Greåker
46.Håvard Oddsbu    "
47.Magnus Ekberg    SF Grei
48.Atle Merg      "
    
Følgende til stede uten stemmerett:
49.Ivar Nordberg    Visepresident NBF 
50.Bjørn Lökslid    Revisor for NBF
51.Ann-Mari Ellefsen  NBF
52.Tomas Jonsson    Generalsekretær NBF
53.Frank Nordseth    Utdanningskonsulent NBF
54.Terje Larsen     Idrettskonsulent NBF
55.Thor Johnsen     Regelkomiteen
56.Kari Hånsnar Rinne  Konsulent NBF
57.Tommy Gutrud     Ungdomskomiteen

Sak 2: Valg av dirigent
Tomas Jonsson ble enstemmig valgt til dirigent for årsmøtet. Forretningsorden godkjent.

Sak 3: Valg av sekretær
Ann-Mari Ellefsen og Terje Larsen ble enstemmig valgt til sekretærer for årsmøtet.

Sak 4: Valg av to representanter til å undertegne årsmøtets protokoll
Morten Isnes og Morten Stene ble enstemmig valgt til å undertegne årsmøtets protokoll.

Sak 5: Godkjenne den oppsatte sakslisten
Sakslisten ble godkjent.

Sak 6: Behandle beretningen
Beretningen ble enstemmig godkjent med følgende bemerkninger:

I organisasjonskartet på side 5 må NBF`s styre settes inn direkte inn under NBF`s ting og over Årsmøtet.

I kvinneutviklingskomiteen på side 5 strykes Janniche Jørgensen.

Sarpsborg SK arrangerte kretslagsturneringen for aldersbestemte klasser.

Første del av punkt 3.2 ble erstattet med ny rapport delt ut på årsmøtet.

Punkt 3.4 blir erstattet av rapport sendt ut med protokollen.

I forbindelse med punkt 4.3 ble det utdelt en tilleggsrapport om VM på årsmøtet.

Tabellen fra 1. divisjon Nord-Norge var feil, og vil bli rettet opp i originalen.

Sak 7: Regnskap
Revisor leste opp revisjonsberetning.

Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Sak 8: Innkomne forslag

8.1 Endringer i spillereglementet
Fra seksjonsstyret:
TILFØYELSER OM IKKE GODKJENT UTSTYR

407-1: Kølla skal være laget av…
Kølla skal veies uten taping. Kølla skal være godkjent av innebandyseksjonen.
s: En kølle uten godkjenningsmerke er ikke godkjent utstyr.

613-1: Når en utespiller anvender en kølle med for stor bøy eller med for langt skaft, men ikke forlenget (intet tegn.) s: Når en utespiller anvender en kølle uten godkjenningsmerke.
Et skaft som er…

ENSTEMMIG VEDTATT


Fra seksjonsstyret:
701 GODKJENTE MÅL
1) Et mål er stadfestet etter at det har blitt utført en duell fra midtlinja.
Mål skal skrives på kampskjemaet med tid, nummer på målgjøreren og evt. assisterende spiller.

S: Med assisterende spiller menes den medspilleren som legger pasning til målgjøreren. Assisterende spiller kan være målvakten. Assisterende spiller kan ikke være målgjøreren. Assisterende spiller skal noteres selv om en motspiller, uten å få kontroll over ballen, er nær ballen eller returnerer ballen til målgjøreren mens målsituasjonen er under utvikling. Dette omfatter også retur fra målvakten. Assisterende spiller noteres ikke ved mål direkte fra duell eller frislag. Assisterende spiller noteres ikke ved straffeslag

Et mål gjort under forlengning eller på et straffeslag etter periodeslutt eller kampslutt, behøver ikke stadfestes med en duell. Målet skal i slike situasjoner betraktes som godkjent når begge dommerne peker på midtpunktet, og målet er skrevet på kampskjemaet.
Når ballen passerer mållinja og inn i målburet og det ikke dømmes mål, skal spillet fortsettes med en duell, unntatt hvis det ikke dømmes mål pga. en forseelse som fører til et frislag.

ENSTEMMIG VEDTATT


8.2 Endringer i kampreglementet

Fra seksjonsstyret:
Norges Cup for menn

Som ny § i kampreglementet

Kvalifisering i regionene:
Regionene tar seg av det praktiske ved kvalifisering til landsfinalen, og stiller det antall lag til kvartfinalene som de er berettiget til. Øst har 3 plasser, vest har 2 plasser, sør har 1 plass, midt har 1 plass og nord har 1 plass. Administrerende myndighet i de respektive regionene avgjør hvordan kvalifiseringen skal foregå. Kvalifiseringen i regionene skal være klar til 1.mai.

Landsfinale:
Landsfinalen spilles over en helg i mai. De kvalifiserte lagene må betale en deltakeravgift.
Kvartfinalene blir spilt som puljespill med to puljer á fire lag. Puljene blir trukket tilfeldig.
Det spilles enkel serie i hver pulje med kamper over 2x20minutter i løpet av lørdag. De to beste lagene i hver pulje går videre til semifinaler.
Semifinalene, bronsefinalen og finalen spilles over 3x20 minutter i løpet av søndag.
Semifinalene blir spilt mellom lag nr.1 i den ene pulja i kvartfinalene mot lag nr.2 i den andre pulja.
Taperne av semifinalene spiller bronsefinale og vinnerne spiller finale.
Vinneren av finalen kåres til Norgescupmester og mottar en vandrepokal.

Kvalifisering i region øst:
Region øst spiller to mellomrunder før landsfinalen.
12 lag er kvalifisert til mellomrundene fordelt slik:
Oslo krets 5 lag, Østfold krets 4 lag, Akershus krets 1 lag, Buskerud krets 1 lag og Hed/Opp krets 1 lag. Kretsene gjennomfører selv kvalifiseringen til mellomrundene og stiller det antall lag de er berettiget til. Kvalifiseringen i kretsene må være klar innen 1.februar.
I mellomrunde 1 trekkes det tilfeldig slik at det blir 6 kamper. De seks vinnerlagene går videre til mellomrunde 2. I mellomrunde 2 trekkes det tilfeldig slik at det blir 3 kamper. De tre vinnerlagene går videre til landsfinalen fra region øst.
Det først trekte laget er hjemmelag. Hjemmelaget arrangerer kampen og dekker halleie. Lagene deler sammen dommerutgiftene.

IKKE VEDTATT. Seksjonen skal sende evt nytt forslag ut på høring til kretsene og klubbene før nytt vedtak blir tatt.


Fra seksjonsstyret:
§ 11 punkt 2 Reisefordelingskasse

Ny regeltekst:
Ved serieavvikling og kvalifiseringsspill med lag fra forskjellige regioner (sør, øst, vest, midt og nord) skal alle lag innebetale et reiseutjevningsbeløp sammen med påmeldingen. Beløpet bestemmes av administrerende myndighet. Når serien/kvalifiseringen er avsluttet, fordeles reiseutjevningskassen.
Administrerende myndighet kan bestemme å innføre et reiseutjevningsbeløp hvis reiseavstandene blir store også innenfor en region.

ENSTEMMIG VEDTATT.


Fra Tromsø IBK:
Overskrift: REISEFORDELING I ELITESERIEKVALIFISERINGEN
Tromsø IBK foreslår at det innføres et prinsipp om reisefordeling i forbindelse med deltakelse i eliteseriekvalifiseringen. Lovmessig foreslås dette knyttet opp til kampreglementets § 17 - "Kvalifisering til eliteserien herrer ", hvor følgende setning foreslås tilføyd:
"Lagene som deltar i eliteseriekvalifiseringen skal delta i reiseutjevning, jfr. kampreglementets §11, punkt 2"

Det forutsettes at samme prinsipp gjennomføres for eliteserien - damer, ved det tidspunkt en landsomfattende kvalifisering til eliteserien - damer blir vedtatt.

VEDTAKET AV SEKSJONSSTYRETS FORSLAG FORAN INNBEFATTER DETTE FORSLAGET.


Fra Greåker IBK:
Forslag til regelendring kampreglementets §11 evt. §19

Er ikke helt sikker på hvilken § dette forslaget kommer inn under, men Greåker ønsker å fremme følgende forslag til regelendring:

Endring av billettinntekter vedrørende NM-finale
Herrer:
Hvert av de to lagene som spiller NM-finalen får hver 10% av billettinntektene fra kampen.

Damer:
Hvert av de to lagene som spiller NM-finalen får hver 5% av billettinntektene fra kampen.

FALT MOT 3 STEMMER


Fra Seksjonsstyret:
§17 og §19, Eliteserie og NM sluttspill kvinner

2000/01
Eliteserien (1.div.Østland)
8 lag, trippel serie

2.div.Østfold 2.div.Oslo

Alle lagene i eliteserien beholder sin plass i divisjonen.
Nor92 rykker opp fra Osloserien slik at det blir 9 lag i eliteserien neste sesong.

2001/2002
Eliteserien (1.div. Øst) 1.div. Vest 1.div Midt. 1.div Sør 1.div Nord
9 lag, dobbel serie

2.div. Østfold 2.div. Oslo 2.div Buskerud 2.div.Hed/Opp
De seks best plasserte lag i Eliteserien kvalifiserer seg til eliteserien påfølgende sesong. De tre dårligst plasserte lag i eliteserien går inn i den nyopprettede divisjonen 1.div. Østlandet som skal bestå av 6 lag.

Kvalifisering til 1.div. Østlandet spilles mellom de høyest rangerte 1.lag i underliggende 2.divisjonsavdelinger om de tre ledige plassene. Dersom det er flere ledige plasser enn
deltagerlag i kvalifisering, er ovennevnte lag direkte kvalifisert, og de nest høyest rangerte 1.lag spiller om de øvrige plasser, osv. Kun 2.divisjonsavdelinger med minimum 5 lag kan delta i kvalifisering.

NM: Samme ordning som i dag.

VEDTATT

2002/2003
Eliteserien
6 lag, kvadrippel serie

1.div. Øst 1.div. Vest 1.div Midt 1.div Sør 1.div Nord
6 lag, trippel serie

2.div. Østfold 2.div. Oslo 2.div Buskerud 2.div.Hed/Opp

VEDTATT

Kvalifisering til Eliteserien kvinner: (endringsforslag fra Sveiva IBK)
Lag nr. 6 i Eliteserien rykker direkte ned i tilhørende 1. divisjon. Det spilles kvalifisering mellom vinnerne av alle 1.divisjonsavdelingene om en ledig plass. Kun 1.divisjonsavdelinger med minimum 5 lag kan delta.

VEDTATT

Kvalifisering til 1.div. Østlandet kvinner: (endringsforslag fra Sveiva IBK)
Lag nr. 6 rykker direkte ned i tilhørende 2. divisjon. Det spilles kvalifisering mellom vinnerne av alle 2. divisjonsavdelingene på østlandet om en ledig plass i 1. divisjon Østlandet. Kun 2.div avdelinger med minimum 5 lag kan delta i kvalifiseringen

VEDTATT

NM:
Det skal spilles kvartfinaler, semifinaler og finale. Kvartfinaler og semifinaler spilles best av 3 kamper. Finalen spilles som én kamp i nøytral hall.

De seks beste lagene i Eliteserien er automatisk kvalifisert til kvartfinaler.
Alle regionsvinnerne (Øst, Vest, Sør, Midt og Nord) spiller en kvalifiseringsturnering om 2 ledige plasser i kvartfinalene. Hvis det kun er lag fra en region som ønsker å delta i kvalifiseringen er de to beste lagene fra denne regionen automatisk kvalifisert.

Kvartfinalene trekkes slik at nr. 1 og 2 trekkes mot lag nr. 7 og 8, lag nr. 3 og 4 trekkes mot lag nr. 5 og 6. Semifinalene trekkes mellom vinnerne av kvartfinalene, men slik at de to best rangerte lagene ikke møtes.

Plassering i serien avgjør hvilket lag som får to hjemmekamper. Det best plasserte lag fra seriespillet har fordel av hjemmekamp ved 1.kamp og evt. 3.kamp i kvartfinaler og semifinaler.

Eliteseriemesteren deltar i Europacupen, mens Norgesmesteren vinner kongepokalen etter NM-finalen.

VEDTATT


Fra Sveiva IBK:
Forslag om endring av kampreglementets §17
Eliteserie og 1. divisjon:

Eliteserien for herrer skal bestå av 12 lag fom sesongen 2002/2003 og spilles som dobbel serie. Plass nr. 10, 11 og 12 rykker direkte ned etter ferdigspilt serie, og plasseres i den avdelingen de hører hjemme. Vinnerne av hver 1.divisjonsavdeling, samt lag nr. 2 fra 1.divisjon Østland spiller om de tre ledige plassene i Eliteserien.

Ved overgang til en 12-lagsserie i eliteserien for menn rykker 10.plass i eliteserien 2001/2002 ned i 1. divisjon, mens 1.divisjonsvinnerne og 2. plass i 1. divisjon Østland spiller om tre ledige plasser i eliteserien 2002/2003

FALT MOT 13 STEMMER


Fra Tunet IBK:
Kampreglementet § 19, NM-sluttspill.

NM-sluttspill menn:
Siste setning endres til "Det best plasserte lag fra seriespillet har fordel av hjemmekamp
ved 1.kamp og evt. 3.kamp i kvartfinaler og semifinaler."

NM-sluttspill kvinner:
Nest siste setning endres til "Det best plasserte lag fra puljespillet har fordel av hjemmekamp ved 1.kamp og
evt. 3. kamp ."

VEDTATT


Fra Sagene IF:
Endring av kampreglementets §22:

Sagene IF foreslår at junioralder reduseres til tre årganger. For neste sesong vil det si årgangene 1982, 83 og 84.

FALT MOT 2 STEMMER


Fra Seksjonsstyret:
§26 Overganger
Endring av overgangsregler for spillere under 18år.

Punkt 1. Tidsfrister.
Over 18 år
Overgang fra moderklubb til ny klubb skal skje i perioden fra 1. mai til 15. januar.
Karantenen settes til 21 dager. Det gis ikke dispensasjoner fra tidsfrister med unntak av saker som kommer inn under punkt 2.

Under 18 år:
Overgang fra moderklubb til ny klubb skal skje i perioden fra 1. mai til 30. september.
Dersom spilleren ikke har spilt obligatorisk kamp i inneværende sesong kan overgang meldes fram til 15.januar. Karantenen settes til 21 dager for spillere som har fylt 13 år.

(Spillere som ikke har fylt 13 år følger Norges Idrettsforbunds barneidrettsbestemmelser.)
Det gis ikke dispensasjoner fra tidsfrister med unntak av saker som kommer inn under punkt 2.

Punkt 2. Flytting.
Over 18 år
Ved reell flytting over 250 km (dokumentert flytting), kan forbundsstyret etter søknad fra den nye klubben gjøre unntak fra tidsfrister og karantenebestemmelsene.

Under 18 år:
Ved reell flytting (dokumentert), kan forbundsstyret etter søknad fra den nye klubben gjøre unntak fra tidsfrister og karantenebestemmelsene.

Punkt 3. Internasjonale overganger.
Overgang til og fra norsk klubb meldes på internasjonale overgangspapirer, og prosedyre i henhold til IFFs reglement for overganger følges med hensyn til overgangsgebyr og sending av rekommandert brev til gammel klubb (jf. baksiden av overgangspapiret). Spilleren må ha oppholdt seg i Norge i minst 10 dager før første kamp vedkommende skal delta i. Oppholdstillatelse må være i orden.

VEDTATT


Fra seksjonsstyret:
§27 punkt 1C
Punktet fjernes

VEDTATT


Fra Sveiva IBK:
Forslag om endring av kampreglementets §27 Spilleberettigelse pkt. 2
Overgang mellom lag i samme klubb:

e. Fjerne ordet "senior", slik at det blir lydende:
Disse bestemmelsene gjelder for seriekamper, kvalifiseringsturneringer, sluttspills- og NM-kamper. Kretsene kan etter godkjenning av NBF, ta inn særbestemmelser om spilleberettigelse.

b. For at en spiller skal kunne gå ned på et lavere rangert lag, skal spilleren stå over 3 påfølgende kamper for det høyere rangerte laget. Spilleren er da definert som spiller for det lavere rangerte laget. For aldersbestemte klasser skal spilleren stå over én påfølgende kamp for det høyere rangerte laget for å kunne defineres som spiller for det lavere rangerte laget.

Seksjonen foreslår at overskriften endres til:
§27 punkt 2 Overgang mellom lag i samme klubb.
For overgang mellom lag i samme klubb i samme klasse gjelder følgende regler:

VEDTATT


Fra seksjonsstyret:
TILFØYELSER OG FLYTTING I KAMPREGLEMENTET:

§5 Dommere, kampsekretær og arrangør

§5 Punkt 9. Klubbenes plikt til å utdanne dommere
Hver klubb forplikter seg til å ha dommere i forhold til antall seniorlag i seriespill. For 1. lag: 2 dommere, for påfølgende lag: 1 dommer. En klubb kan ikke pålegges å ha flere enn 6 dommere. Hver dommer skal forpliktes til minst 5 kamper pr. sesong. Kretsstyret kan dispensere fra regelen.

§5 Punkt 10. Dommerens bekledning
Dommere skal dømme i NBFs godkjente dommerdrakter. Enhver klubb er ansvarlig for innkjøp av dommerdrakter til sine egne godkjente dommere.

§5 Punkt 11. Kampsekretærer og arrangørens bekledning
Kampsekretærer og arrangøren plikter å stille i lett kjennelige drakter eller vester eller på annen måte være kledd slik at det er lett for lagene, publikum, presse, sanitet osv. å finne en representant for dem.

§5 Punkt 3 Arrangement. (flyttet fra §24 punkt 6)
Administrerende myndighet for en kamp bestemmer hvilken klubb som skal arrangere de berammede kamper.
Myndigheten kan også frita en klubb for arrangementer i en sesong, når klubben har bedt om det ved anmeldelsen av sitt lag, og forholdene gjør det naturlig. Arrangerende klubb skal sørge for spilleklar bane, i henhold til spilleregler for innebandy.
Hvis ikke bane med utstyr er i orden til rett tid, kan arrangerende klubb tape kampen. Den myndighet som er ansvarlig for kampen, skal avgjøre om det foreligger særegne forhold.


STRAFFEREAKSJONER FOR BRUDD PÅ KAMPREGLEMENTET

1. Lag som ikke møter til kamp: (jf. kampreglementets § 3 punkt 2)
Lag som uteblir fra kamp uten gyldig forfall i eliteserie eller 1. divisjon, bøtelegges med kr. 5.000 for første gangs forseelse, og diskvalifiseres fra videre spill. Alle lagets kamper strykes fra tabellen, og laget må i påfølgende sesong spille i laveste divisjon.

Lag i lavere divisjoner som uteblir fra kamp uten gyldig forfall bøtelegges med kr. 1000 for første gangs forseelse. Ved andre gangs forseelse forhøyes boten til kr. 2.000, og laget diskvalifiseres fra serien. Alle lagets kamper strykes fra tabellen. Laget skal neste sesong spille i laveste divisjon.

Dersom laget ikke gir beskjed til det andre laget, dommere og administrerende myndighet senest 48 timer før kampen skal starte, forhøyes de respektive bøtene med kr 500.

2. Lag som ikke stiller i korrekte drakter: (jf. kampreglementet § 4 punkt 1 og punkt 3)
Lag som stiller til kamp i ureglementerte drakter, bøtelegges med kr. 250 .
Boten forhøyes med kr. 250 pr. gang for gjentatt forseelse.

3. Lag/arrangør som ikke innrapporterer resultat/sender inn kamprapportskjema: (jf. kampreglementets § 5. punkt 2)
Dersom ansvarlige lag/arrangør ikke følger innrapporteringsrutiner for innringing av kampresultat eller innsending av kamprapportskjema, bøtelegges laget/arrangøren med kr. 250,-. Ved gjentatte brudd på kampreglementet forhøyes boten med kr. 250,- pr. gang.

4. Arrangør som ikke stiller korrekt sekretariat: (jf. kampreglementet § 5. punkt 3 og punkt 4)
Arrangør som ikke stiller kampsekretariat bøtelegges med kr. 1000 pr. kamp. Boten forhøyes med kr. 500 pr. gang for gjentatt forseelse. Hvis arrangør også er hjemmelag kan laget tape kampen (jf. kampreglementets §5 punkt 3).

5. Antall utdannede dommere i klubben: (jf. kampreglementet § 5 punkt 9)
Hvis en klubb ikke stiller med et tilstrekkelig antall dommere sett i forhold til kampreglementets bestemmelser, skal en avgift på inntil kr. 2.000 pr. dommer innbetales til den kretsen som klubben hører hjemme i.

6. Dommere som ikke stiller i NBFs offisielle drakter: (jf. kampreglementet § 5. punkt 10)
Hvis dommere ikke stiller til kamp i NBFs offisielle drakter, bøtelegges klubben med kr. 250 pr gang. Boten forhøyes med kr. 250 pr. gang for gjentatt forseelse.

7. Kampsekretariat og arrangør som ikke stiller i korrekt bekledning. (jf. kampreglementet § 5. punkt 11)
Arrangørklubben ilegges en bot på kr 250 pr. kamp. Ved gjentatte brudd på kampreglementet forhøyes boten med kr. 250,- pr. gang.

8. Dommer som ikke møter: (jf . kampreglementet § 6. punkt 1)
Når en dommer uteblir fra oppsatt kamp uten gyldig grunn, bøtelegges dommerens klubb med kr. 500,-. Ved andre gangs forseelse forhøyes boten til kr. 1.000,-. Ved tredje gangs forseelse idømmes ingen bot, men dommeren fratas sin dommergrad og retten til å dømme innebandykamper.

9. Lag som trekker seg fra seriespill: ( jf. kampreglementets §24 punkt 2)
Lag som trekker seg fra seriespill etter fristen fastsatt av administrerende myndighet, bøtelegges med kr. 1.000, og må betale serieavgiften for den serien de er kvalifisert for. Laget må påfølgende sesong begynne i laveste divisjon.

10. Ikke betalt lisens: (jf. kampreglementet § 24 punkt 3)
Benytter et lag ikke lisensierte spillere, ilegges klubben en bot på kr 250,- pr. spiller pr. kamp + bot til klubben størrelse kr. 1.000,- pr. kamp. For å ikke forevise kvitteringer for betalt lisens ved kampstart ilegges klubben kr 500,- i bot. Se Forsikring av innebandyspillere (Lisens).

11. Mulighet for ytterligere sanksjoner
Straffebestemmelser for brudd på kampreglementet fritar ikke for ytterligere sanksjoner jf Sanksjons- og protestreglementet.

VEDTATT


8.3 Diverse forslag

Fra Horten IBK:
Overføring av Vestfold fra nystartet Sørlandserie til Buskerudserien

Horten Innebandyklubb ønsker å fremme forslag om at Vestfold ikke skal delta i den nystartede Sørlandsserien fra sesongen 2001/2002. Horten Innebandyklubb ønsker å fortsette å spille i Buskerudserien med mulighet for opprykk til Østlandsserien. Horten fikk dessverre ikke deltatt på fjorårets årsmøte da det ble vedtatt at Vestfold skulle delta i Sørlandsserien. I år ønsker vi at fjorårets vedtak endres.

Innebandyseksjonens innstilling: Innebandyseksjonen støtter forslaget. Det foreslås at Vestfold inntil videre får dispensasjon til å spille i Buskerudserien.

DISPENSASJON VEDTATT


Fra Tromsø IBK:
GJENNOMGANG AV REGLER FOR UTENLANDSKE SPILLERE

Forslag:
Tromsø IBK foreslår at seksjonsårsmøtet tar en prinsipiell drøftelse om reglene for
utenlandske spillere, som det fremgår i kampreglementets § 27, punkt 3B (spilleberettigelse -
restriksjoner - Utenlandske spillere).

Vi mener at det kan være, på tide å ta en ny prinsipiell avveining om hvordan disse reglene skal formuleres og praktiseres.

FALT


ÅRSMØTET GAV REGELKOMITEEN FULLMAKT TIL Å REVIDERE TEKSTENE I SPILLEREGLENE OG KAMPREGLEMENTET, SLIK AT DE FØLGER INTENSJONEN TIL ALLE DE VEDTATTE FORSLAGENE.


Sak 9: Valg
Seksjonsstyret 2001/2002:
Valgkomiteen i innebandyseksjonen fremla følgende innstilling til valg av nytt seksjonsstyre:
Leder: Heidi Slettemoen, Nornen (ikke på valg)
Nestleder: Jon Erik Eriksen, Fredrikstad 2 år
1. Styremedlem: Espen K.W. Johannessen, Grei 2 år
2. Styremedlem: Anders Hove, Hammerfest 1 år
3. Styremedlem: Janne Johannesen, Askim (ikke på valg)
1. Varamedlem: Agnethe Moseng, Lillehammer 2 år
2. Varamedlem: Peter Jetzel (ikke på valg)
3. Varamedlem: Carl-Otto Evensen, Tunet 1 år

ALLE KANDIDATER BLE ENSTEMMIG VALGT.

Valgkomitéen 2001/2002:
Leder: Henning Evensen Lillehammer IBK
Medlem: Jan Magnar Ingebrigtsli VIF Innebandy
Medlem: Morten Stene Fredrikstad IBK
Medlem: Oddvar Bærheim Sola-Grannes IBK

ALLE BLE ENSTEMMIG VALGT.


Sak 10: Avgifter til sesongen 2001/2002

Forbundstinget 2000 vedtok følgende avgifter for perioden 2000 - 2002: (Til info.)
LISENSER: Aktive over 17 år: Kr. 400,- (utvidet lisens kr. 650,-)
Aktive under 17 år: Kr. 250,- (utvidet lisens kr. 450,-)
Dommere, ledere, trenere Kr. 250,-
Lagforsikring Kr. 800,-
Betalt lisens til NBF er gyldig for alle forbundets idretter.
Overgangsgebyret mellom norske klubber: Kr. 600,-
Innmeldingsavgift for nye klubber: Kr. 1 000,-
Årsavgift for medlemsklubber: Kr. 500,-


Forslag til påmeldingsavgifter for sesongen 2001/2002:

Eliteserien menn (10 lag): 2001/2002
Lagavgift (adm, premier osv) Kr.7 500,-
Europacupavgift pr. lag Kr. 1 000,-
Dommeravgift (kjøregodtgjørelse, diett) Kr. 10 500,-
Sensoravgift (dommerobservasjoner) Kr. 1 000,-
TOTALT Kr. 20 000,-

Eliteserien kvinner (9 lag):
Kr. 5000,-
Kr. 0,-
Kr. 500,-
Kr. 9000,-
Kr. 0,- (Se avgifter for sluttspill)
Kr. 1 000,-
Kr. 15500,-

1. div. Østl. menn (10 lag):
Lagavgift (adm, premier osv) Kr. 5000,-
Reisekasse (fordelingskasse) Kr. 0,-
Sensor-/ dommerobservasjon Kr. 500,-
Dommeravgift (kjøring/diett) Kr. 9000,-
NM -avgift Kr. 0,-
Europacupavgift Kr. 0,-
TOTALT Kr. 14500,-

Avgifter for sluttspill/ kvalifisering:
NM aldersbestemte: kr. 1500,- per. lag
NM kvinner: kr. 2500,- per. lag
Kvalifisering 1. div: kr. 2500,- per. lag
Kvalifisering elite: kr. 3000,- per. lag

ENSTEMMIG VEDTATT


Sak 11: Behandle handlingsplan for perioden 2001-2006

Handlingsplan bredde/elite for perioden 2001-2006 ble enstemmig vedtatt.


Sak 12: Foreslå budsjett for kommende sesong (2001/2002)

Budsjettet for sesongen 2001/2002 ble enstemmig vedtatt.


Sak 13: Administrative bestemmelser

Jan Hagen takket generalsekretær Tomas Jonsson for hans innsats i arbeidet med den økonomiske fordelingen mellom forbundets seksjoner

Til slutt ga Tomas Jonsson ordet til Heidi Slettemoen, som takket dirigenten for innsatsen og takket for møtet. Hun ønsket nye medlemmer velkommen i styret og ønsket alle en god tur hjem.


Protokollen er kontrollert og godkjent:
Morten Isnes og Morten Stene

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no