Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


Innebandyseksjonens årsmøte 2001

Alle forslag med begrunnelser og innstilling fra seksjonsstyret

8. INNKOMNE FORSLAG

8.1 Endringer i spillereglementet

Fra seksjonsstyret:
TILFØYELSER OM IKKE GODKJENT UTSTYR

407-1: Kølla skal være laget av…
Kølla skal veies uten taping. Kølla skal være godkjent av innebandyseksjonen.
s: En kølle uten godkjenningsmerke er ikke godkjent utstyr.

613-1: Når en utespiller anvender en kølle med for stor bøy eller med for langt skaft, men ikke forlenget (intet tegn.) s: Når en utespiller anvender en kølle uten godkjenningsmerke.
Et skaft som er…

Begrunnelse:
Det har kommet pålegg fra IFF om at det skal skjerpes inn på bruk av ikke godkjente køller. Det eneste det er mulig å sjekke for en dommer er om kølla har et godkjenningsmerke.
Seksjonsstyret ønsker å få den særnorske regelteksten over inn i spillereglementet slik at det er mulig å sanksjonere mot spillere som benytter køller uten godkjenningsmerke.

Fra seksjonsstyret:
701 GODKJENTE MÅL
1) Et mål er stadfestet etter at det har blitt utført en duell fra midtlinja.
Mål skal skrives på kampskjemaet med tid, nummer på målgjøreren og evt. assisterende spiller.

S: Med assisterende spiller menes den medspilleren som legger pasning til målgjøreren. Assisterende spiller kan være målvakten. Assisterende spiller kan ikke være målgjøreren. Assisterende spiller skal noteres selv om en motspiller, uten å få kontroll over ballen, er nær ballen eller returnerer ballen til målgjøreren mens målsituasjonen er under utvikling. Dette omfatter også retur fra målvakten. Assisterende spiller noteres ikke ved mål direkte fra duell eller frislag. Assisterende spiller noteres ikke ved straffeslag

Et mål gjort under forlengning eller på et straffeslag etter periodeslutt eller kampslutt, behøver ikke stadfestes med en duell. Målet skal i slike situasjoner betraktes som godkjent når begge dommerne peker på midtpunktet, og målet er skrevet på kampskjemaet.
Når ballen passerer mållinja og inn i målburet og det ikke dømmes mål, skal spillet fortsettes med en duell, unntatt hvis det ikke dømmes mål pga. en forseelse som fører til et frislag.

Begrunnelse:
Det finnes ingen definisjon på assisterende spiller i Spilleregler for innebandy. Det kommer ofte spørsmål om hva som skal oppfattes som assisterende spiller, og det er et tydelig behov for å ha en slik definisjon.

Det er et tidligere årsmøtevedtak på at Norge skal følge det internasjonale spillereglementet.
Alle internasjonale regelendringer skal Norge automatisk følge.
Alle særnorske "ekstra" regler som blir vedtatt på årsmøtene blir ført opp med en s: i reglementet.
Norge arbeider for at alle særnorske regler skal innlemmes i det internasjonale reglementet.

8.2 Endringer i kampreglementet

Fra seksjonsstyret:
Norges Cup for menn (Det mangler noe forklarende grafikk i nett utgaven)

Som ny § i kampreglementet

Kvalifisering i regionene:
Regionene tar seg av det praktiske ved kvalifisering til landsfinalen, og stiller det antall lag til kvartfinalene som de er berettiget til. Øst har 3 plasser, vest har 2 plasser, sør har 1 plass, midt har 1 plass og nord har 1 plass. Administrerende myndighet i de respektive regionene avgjør hvordan kvalifiseringen skal foregå. Kvalifiseringen i regionene skal være klar til 1.mai.

Landsfinale:
Landsfinalen spilles over en helg i mai. De kvalifiserte lagene må betale en deltakeravgift.
Kvartfinalene blir spilt som puljespill med to puljer á fire lag. Puljene blir trukket tilfeldig.
Det spilles enkel serie i hver pulje med kamper over 2x20minutter i løpet av lørdag. De to beste lagene i hver pulje går videre til semifinaler.
Semifinalene, bronsefinalen og finalen spilles over 3x20 minutter i løpet av søndag.
Semifinalene blir spilt mellom lag nr.1 i den ene pulja i kvartfinalene mot lag nr.2 i den andre pulja.
Taperne av semifinalene spiller bronsefinale og vinnerne spiller finale.
Vinneren av finalen kåres til Norgescupmester og mottar en vandrepokal.

Kvalifisering i region øst:
Region øst spiller to mellomrunder før landsfinalen.
12 lag er kvalifisert til mellomrundene fordelt slik:
Oslo krets 5 lag, Østfold krets 4 lag, Akershus krets 1 lag, Buskerud krets 1 lag og Hed/Opp krets 1 lag. Kretsene gjennomfører selv kvalifiseringen til mellomrundene og stiller det antall lag de er berettiget til. Kvalifiseringen i kretsene må være klar innen 1.februar.
I mellomrunde 1 trekkes det tilfeldig slik at det blir 6 kamper. De seks vinnerlagene går videre til mellomrunde 2. I mellomrunde 2 trekkes det tilfeldig slik at det blir 3 kamper. De tre vinnerlagene går videre til landsfinalen fra region øst.
Det først trekte laget er hjemmelag. Hjemmelaget arrangerer kampen og dekker halleie. Lagene deler sammen dommerutgiftene.

Begrunnelse:
Fjorårets årsmøte ønsket at det skulle legges frem er forslag om Norges Cup.
Forslaget er basert på en nøkkel ut fra lag og lisenser i de forskjellige kretser og regioner.

Fra seksjonsstyret:
§ 11 punkt 2 Reisefordelingskasse

Ny regeltekst:
Ved serieavvikling og kvalifiseringsspill med lag fra forskjellige regioner (sør, øst, vest, midt og nord) skal alle lag innebetale et reiseutjevningsbeløp sammen med påmeldingen. Beløpet bestemmes av administrerende myndighet. Når serien/kvalifiseringen er avsluttet, fordeles reiseutjevningskassen.
Administrerende myndighet kan bestemme å innføre et reiseutjevningsbeløp hvis reiseavstandene blir store også innenfor en region.

Begrunnelse:
Slik seksjonsstyret ser det, er det kun ved serie- og kvalifiseringsspill med reiser mellom to eller flere regioner hvor det er nødvendig med en reisefordelingskasse.
Den gamle regelen omhandlet kun seriespill. Den nye regelen omhandler også kvalifiseringsspill.


Fra Tromsø IBK:
Overskrift: REISEFORDELING I ELITESERIEKVALIFISERINGEN
Tromsø IBK foreslår at det innføres et prinsipp om reisefordeling i forbindelse med deltakelse i eliteseriekvalifiseringen. Lovmessig foreslås dette knyttet opp til kampreglementets § 17 - "Kvalifisering til eliteserien herrer ", hvor følgende setning foreslås tilføyd:
"Lagene som deltar i eliteseriekvalifiseringen skal delta i reiseutjevning, jfr. kampreglementets §11, punkt 2"

Det forutsettes at samme prinsipp gjennomføres for eliteserien - damer, ved det tidspunkt en landsomfattende kvalifisering til eliteserien - damer blir vedtatt.

Begrunnelse:
Innebandy er blitt en landsomfattende idrett, med 1. divisjonsavdelinger i øst, midt, sør, vest og nord som f o.m. sesongen 2001/2002 skal spille kvalifisering til eliteserien 2002/2003. Dermed er ikke lenger innebandy et østlandsfenomen. Denne utviklingen må både Norges Bandyforbund og Innebandyseksjonen støtte opp om.
I praksis vet vi at eliteseriekvalifiseringen stort sett holdes på Østlandet, noe som medfører store utgifter for f.eks. det nord- norske laget som deltar. Vi mener at disse utgiftene må fordeles, slik at alle klubber lider det samme økonomiske tap ved deltakelsen.

De siste årene har østlandslagene for eksempel hatt "små" utgifter med reise og opphold, mens lag fra øvrige deler av landet må ut med betydelige midler til reise/opphold. Ut fra et rettferdighetsprinsipp er det derfor viktig at prinsippet om reisefordeling gjennomføres.
Prinsippet bør også gjennomføres, for å vise at alle deler av landet nå er integrert fullt ut i innebandy- idretten. Ved å støtte opp om dette prinsippet, vil Innebandyseksjonen vise at innebandy også på det administrative området nå faktisk er en landsomfattende idrett, som tar hensyn til like plikter og rettigheter for alle lag, uansett geografisk tilhørighet. For innebandyens status som landsomfattende idrett, og for arbeidet i kretser utenfor østlandsområdet, er dette et signal som bør komme.

Innebandyseksjonens innstilling:
Seksjonsstyret støtter forslaget. Se seksjonsstyrets forslag over.


Fra Greåker IBK:
Forslag til regelendring kampreglementets §11 evt. §19

Er ikke helt sikker på hvilken § dette forslaget kommer inn under, men Greåker ønsker å fremme følgende forslag til regelendring:

Endring av billettinntekter vedrørende NM-finale
Herrer:
Hvert av de to lagene som spiller NM-finalen får hver 10% av billettinntektene fra kampen.

Damer:
Hvert av de to lagene som spiller NM-finalen får hver 5% av billettinntektene fra kampen.

Begrunnelse:
Greåker IBK synes det er meget rart at lagene som deltar i en NM finale ikke skal tjene noe på dette. Det er tross alt de lagene som spiller som er trekkplasteret for publikum.
I de fleste andre idretter er det en slik fordeling.

Innebandyseksjonens innstilling:
Seksjonsstyret støtter ikke forslaget.
Billettinntekter fra NM finalen er en av inntektsmulighetene for NBF. Pengene som kommer inn blir brukt til flertallets beste som breddetiltak, utdanning og utvikling.
NM finalelagene har mulighet til å få inntekter ved draktreklame og ved avtaler om arenareklame med NBF.


Fra Seksjonsstyret:
§17 og §19, Eliteserie og NM sluttspill kvinner
(Det mangler noe forklarende grafikk i nett utagven)

Notis fra regelkomiteen:
Regelkomiteen mener at alle lag skal være opplyst om regler for opprykk og nedrykk før sesongen tar til. Ved utforming av seriesystem må dette tas hensyn til.
Dersom seksjonsårsmøtet, mot vårt faglige råd, likevel ønsker at det skal innføres et nytt seriesystem fra og med sesongen 2001/02 foreslår vi følgende:

2000/01
Eliteserien (1.div.Østland)
8 lag, trippel serie

2.div.Østfold 2.div.Oslo

Alle lagene i eliteserien beholder sin plass i divisjonen.
Nor92 rykker opp fra Osloserien slik at det blir 9 lag i eliteserien neste sesong.

2001/2002
Eliteserien (1.div. Øst) 1.div. Vest 1.div Midt. 1.div Sør 1.div Nord
9 lag, dobbel serie

2.div. Østfold 2.div. Oslo 2.div Buskerud 2.div.Hed/Opp
De seks best plasserte lag i Eliteserien kvalifiserer seg til eliteserien påfølgende sesong. De tre dårligst plasserte lag i eliteserien går inn i den nyopprettede divisjonen 1.div. Østlandet som skal bestå av 6 lag.

Kvalifisering til 1.div. Østlandet spilles mellom de høyest rangerte 1.lag i underliggende 2.divisjonsavdelinger om de tre ledige plassene. Dersom det er flere ledige plasser enn deltagerlag i kvalifisering, er ovennevnte lag direkte kvalifisert, og de nest høyest rangerte 1.lag spiller om de øvrige plasser, osv. Kun 2.divisjonsavdelinger med minimum 5 lag kan delta i kvalifisering.

NM: Samme ordning som i dag.

2002/2003
Eliteserien
6 lag, kvadrippel serie

1.div. Øst 1.div. Vest 1.div Midt 1.div Sør 1.div Nord
6 lag, trippel serie

2.div. Østfold 2.div. Oslo 2.div Buskerud 2.div.Hed/Opp

Kvalifisering til Eliteserien kvinner:
Lag nr. nr 6 i Eliteserien deltar i kvalifiseringen sammen med de best rangerte lagene i alle 1.divisjonsavdelingene om antall ledige plasser. Kun 1.divisjonsavdelinger med minimum 5 lag kan delta.

Kvalifisering til 1.div. Østlandet kvinner:
De to lavest rangerte lag i 1.div. Østlandet deltar i kvalifisering sammen med de best rangerte 1.lag i underliggende 2.divisjonsavdelinger. Kun 2.div avdelinger med minimum 5 lag kan delta i kvalifiseringen. Dersom det er flere ledige plasser enn deltagerlag i kvalifisering, er ovennevnte lag direkte kvalifisert, og de nest høyest rangerte 1.lag spiller om de øvrige plasser. Hvis det pga at lag rykker ned fra Eliteserien ikke er to plasser å spille om i 1.div øst, deltar også lag nr.4 i kvalifiseringen.

NM:
Det skal spilles kvartfinaler, semifinaler og finale. Kvartfinaler og semifinaler spilles best av 3 kamper. Finalen spilles som én kamp i nøytral hall.

De seks beste lagene i Eliteserien er automatisk kvalifisert til kvartfinaler.
Alle regionsvinnerne (Øst, Vest, Sør, Midt og Nord) spiller en kvalifiseringsturnering om 2 ledige plasser i kvartfinalene. Hvis det kun er lag fra en region som ønsker å delta i kvalifiseringen er de to beste lagene fra denne regionen automatisk kvalifisert.

Kvartfinalene trekkes slik at nr. 1 og 2 trekkes mot lag nr. 7 og 8, lag nr. 3 og 4 trekkes mot lag nr. 5 og 6. Semifinalene trekkes mellom vinnerne av kvartfinalene, men slik at de to best rangerte lagene ikke møtes. Plassering i serien avgjør hvilket lag som får to hjemmekamper. Det best plasserte lag fra seriespillet har fordel av hjemmekamp ved 2.kamp evt. 3.kamp i kvartfinaler og semifinaler.

Eliteseriemesteren deltar i Europacupen, mens Norgesmesteren vinner kongepokalen etter NM-finalen.

Begrunnelse:
Seksjonsstyret anser at noe må gjøres for at kvinneinnebandyen skal bli mer stabil.
Slik det er i dag er nivåforskjellene store, og det får store konsekvenser med en gang lag rykker ned fra Eliteserien. Nivået mellom Eliteserien og kretsseriene er for stort. Derfor foreslår seksjonsstyret å opprette en 1.divisjon østland mellom Eliteserien og kretsseriene.
Hvis det skal være nok lag for å opprette en slik divisjon kan ikke antall lag overstige 6 i Eliteserien.
Med å inneføre det nye seriesystemet vil vi fra og med sesongen 2003/2004 ha en reel Eliteserie hvor lag fra hele Norge har mulighet til å kvalifisere seg hvis visse betingelser er til stede.
Med forslaget kommer vi også vekk fra NM sluttspillet som et puljespill noe som flere klubber mener er avleggs. Momentet med at vinneren av Eliteserien deltar i europacupen er også tatt med.
Seksjonsstyret håper årsmøtet ser problematikken rundt kvinneinnebandyen og støtter forslaget.


Fra Sveiva IBK:
Forslag om endring av kampreglementets §17
Eliteserie og 1. divisjon:

Eliteserien for herrer skal bestå av 12 lag fom sesongen 2002/2003 og spilles som dobbel serie. Plass nr. 10, 11 og 12 rykker direkte ned etter ferdigspilt serie, og plasseres i den avdelingen de hører hjemme. Vinnerne av hver 1.divisjonsavdeling, samt lag nr. 2 fra 1.divisjon Østland spiller om de tre ledige plassene i Eliteserien.

Ved overgang til en 12-lagsserie i eliteserien for menn rykker 10.plass i eliteserien 2001/2002 ned i 1. divisjon, mens 1.divisjonsvinnerne og 2. plass i 1. divisjon Østland spiller om tre ledige plasser i eliteserien 2002/2003

Begrunnelse:
Norske lag trenger flere kamper for å nærme seg det som praktiseres i f.eks. Sverige og Finland. Forslaget tar også hensyn til geografisk fordeling, dvs. at det alltid vil være med minst ett lag utenom Østlandsområdet.

Innebandyseksjonens innstilling:
Seksjonsstyret støtter ikke forslaget.

En utvidelse av eliteserien for menn vil få store konsekvenser for kvaliteten i vår høyeste serie, med det resultatet at vi får flere uinteressante kamper. Overfor media er det viktig at serien inneholder flest mulig kamper med høyt sportslig nivå, og i tillegg vil media få flere lag å forholde seg til, noe som kan få negative utslag i forhold til dekning av serien. Også for landslaget er det viktig å opprettholde et elitepreg på serien, slik at potensielle landslagsspillere får tøff matching i hver kamp.
Ytterligere hallproblematikk vil oppstå med utgangspunkt at enkelte klubber allerede i en 10 lags serie har problemer med å få tid nok av sin kommune til å gjennomføre alle kamper som ønsket.
Mulighetene for at flere kamper spilles samtidig vil med dagens dommersituasjon føre til ytterligere problemer med å skaffe til veie dommere til hver enkelt kamp, noe vi med en stor dose flaks og enkelte meget velvillige dommere klarte i årets forbundsserier.


Det vil være et meget uheldig signal overfor media hvis vi får gjentatte utsatte kamper på grunn av dommermangel.
Klubbene vil i tillegg få en betydelig større økonomisk belastning, og erfaringen vår er at selv klubbene helt i toppen sliter voldsomt med dagens utgiftsnivå.

Ved et evt. vedtak om 12 lags serie, ønsker seksjonen at en reisefordelingskasse på minimum kr.100.000,- innbetales fra alle lag sammen med serieavgiften. Dette for å sikre seg om at klubbene har den økonomien som trengs for å kunne delta i en slik serie.


Fra Tunet IBK:
Kampreglementet § 19, NM-sluttspill.

NM-sluttspill herrer:
Siste setning endres til "Det best plasserte lag fra seriespillet har fordel av hjemmekamp
ved 1.kamp evt. 3.kamp i kvartfinaler og semifinaler."

NM-sluttspill damer:
Nest siste setning endres til "Det best plasserte lag fra puljespillet har fordel av hjemmekamp ved 1.kamp evt. 3. kamp ."

Begrunnelse:
Kvartfinaler for herrer og semifinaler for herrer og damer spilles nå slik at det høyeste rangerte laget i hver kamp spiller 1. kamp borte og 2. kamp evt. 3. kamp hjemme. I de fleste andre idretter starter det høyeste rangerte laget hjemme og at det deretter spilles annenhver kamp borte og hjemme, både der det er best av 3 kamper og best av 5 kamper. Det vurderes slik at det høyest rangerte laget skal ha fordelen av å starte hjemme. Videre er det bedre av hensyn til publikumsinteressen å spille annenhver kamp hjemme og borte, og ikke slik som det nå er i innebandy at det kan bli 2 hjemmekamper rett etter hverandre f.eks. fredag/lørdag eller lørdag/søndag.
Tunet IBK foreslår derfor å gjøre om på rekkefølgen av sluttspillkampene slik at det høyest rangerte laget starter med hjemmekamp.

Innebandyseksjonens innstilling:
Seksjonsstyret støtter ikke forslaget.

Det er et ønske om at lag fra hele Norge skal ha mulighet til å delta i NM sluttspillet uten å måtte pådra seg unødvendig store utgifter.
Dagens ordning med å spille borte - hjemme - hjemme gjør det mulig å spille en kvartfinale- og semifinaleserie med kun en reise. Hvis Tunet sitt forslag blir vedtatt vil man måtte reise en ekstra gang ved en evt. tredje og avgjørende kamp.
Seksjonsstyret finner det unødvendig å bruke økonomiske ressurser på slike reiser når dagens system fungerer tilfredsstillende.


Fra Sagene IF:
Endring av kampreglementets §22:

Sagene IF foreslår at junioralder reduseres til tre årganger. For neste sesong vil det si årgangene 1982, 83 og 84.

Begrunnelse:
Slik det er i dag, er det altfor stort sprik i aldersklassen. Tanken var vel i sin tid at juniorklassen skulle deles i to, eldre og yngre junior. Men tilveksten har ikke vært tilstrekkelig til at dette er mulig å gjennomføre i overskuelig fremtid.
Slik det er i dag, blir det mange problemer: Vi ser at enkelte 1. års juniorspillere som er gode for alderen, allikevel må benke på sine klubblag, og derfor bremses utviklingen. Faktisk har vi eksempler på u-19 landslagsspillere som sist sesong nesten ikke spilte i sine klubblag, fordi de klubbene det gjaldt hadde så mange eldre juniorer som kom foran.
Vi ser også at guttespillere som er så gode at de ikke har noen utvikling ved å spille på sine klubbers guttelag, får det fryktelig tøft på juniornivå, og da spesielt fysisk. Selv har vi eksempler på at guttespillere ikke vil spille i juniorserien av nettopp denne grunn, selv om de burde det.
Det er også trolig at dersom vårt forslag gjennomføres, vil det bli lettere å få seriøse juniorlag. Pr. i dag er mange juniorlag useriøse, og dette kan blant annet skyldes at interessene er så forskjellige hos de eldste og de yngste. De eldste tar ikke juniorserien så alvorlig, gjerne fordi de spiller på sine respektive a-lag. Deres useriøse holdning vil smitte over på de yngre spillerne, og dermed blir hele serien bare en komedie.
Nei, det er uten tvil til sportens beste at dette gjeninnføres nå. Det skjer mye med spillerne på 4 år, og en juniorklasse med fire årganger har vært mislykket. Dette må vi innse. Innebandyen vil miste mange talenter dersom dette ikke endres!
Noen vil kanskje mene at det blir for brått å endre dette allerede til høsten, men det mener ikke vi: De eldste juniorene har tilbud uansett og er bare i veien for de yngres utvikling.
(Et alternativ kan være å gi alle lag en generell dispensasjon på to ett års overårige juniorspillere neste sesong, men det lar vi bli en tanke så lenge .... )

Innebandyseksjonens innstilling:
Seksjonsstyret støtter ikke forslaget.
Slik seksjonen ser det fungerer årsklassene slik de er i dag. Seksjonen ønsker på sikt å dele juniorklassen i to slik at det blir serier for eldre og yngre junior.


Fra Seksjonsstyret:
§26 Overganger
Endring av overgangsregler for spillere under 18år.

Punkt 1. Tidsfrister.
Over 18 år
Overgang fra moderklubb til ny klubb skal skje i perioden fra 1. mai til 15. januar.
Karantenen settes til 21 dager. Det gis ikke dispensasjoner fra tidsfrister med unntak av saker som kommer inn under punkt 2.

Under 18 år:
Overgang fra moderklubb til ny klubb skal skje i perioden fra 1. mai til 30. september.
Dersom spilleren ikke har spilt obligatorisk kamp i inneværende sesong kan overgang meldes fram til 15.januar. Karantenen settes til 21 dager for spillere som har fylt 13 år.
(Spillere som ikke har fylt 13 år følger Norges Idrettsforbunds barneidrettsbestemmelser.)
Det gis ikke dispensasjoner fra tidsfrister med unntak av saker som kommer inn under punkt 2.


Punkt 2. Flytting.
Over 18 år
Ved reell flytting over 250 km (dokumentert flytting), kan forbundsstyret etter søknad fra den nye klubben gjøre unntak fra tidsfrister og karantenebestemmelsene.

Under 18 år:
Ved reell flytting (dokumentert), kan forbundsstyret etter søknad fra den nye klubben gjøre unntak fra tidsfrister og karantenebestemmelsene.

Punkt 3. Internasjonale overganger.
Overgang til og fra norsk klubb meldes på internasjonale overgangspapirer, og prosedyre i henhold til IFFs reglement for overganger følges med hensyn til overgangsgebyr og sending av rekommandert brev til gammel klubb (jf. baksiden av overgangspapiret). Spilleren må ha oppholdt seg i Norge i minst 10 dager før første kamp vedkommende skal delta i. Oppholdstillatelse må være i orden.

Begrunnelse:
Det ble på fjorårets årsmøte vedtatt nytt overgangsreglement. Dette ble kun vedtatt for spillere over 18år, noe som medførte at det uoversiktlige gamle fortsatt gjelder for spillere under 18år. Forslaget har tatt hensyn til argumentasjonen fra fjorårets årsmøtet, og seksjonen håper at forslaget blir vedtatt slik at vi også får et oversiklig overgangsreglement for spillere under 18år.


Fra seksjonsstyret:
§27 punkt 1C
Punktet fjernes

Begrunnelse:
Punktet bryter med fjorårets vedtak om nytt overgangsreglement, og burde ha vært fjernet da.


Fra Sveiva IBK:
Forslag om endring av kampreglementets §27 Spilleberettigelse pkt. 2
Overgang mellom lag i samme klubb:

e. Fjerne ordet "senior", slik at det blir lydende:
Disse bestemmelsene gjelder for seriekamper, kvalifiseringsturneringer, sluttspills- og NM-kamper. Kretsene kan etter godkjenning av NBF, ta inn særbestemmelser om spilleberettigelse.

Begrunnelse:
For å unngå at lag i aldersbestemte klasser kan bruke det samme mannskapet på to lag i samme aldersklasse.

b. For at en spiller skal kunne gå ned på et lavere rangert lag, skal spilleren stå over 3 påfølgende kamper for det høyere rangerte laget. Spilleren er da definert som spiller for det lavere rangerte laget. For aldersbestemte klasser skal spilleren stå over én påfølgende kamp for det høyere rangerte laget for å kunne defineres som spiller for det lavere rangerte laget.

Begrunnelse:
Spillere i aldersbestemte klasser har ofte andre idretter og andre gjøremål som må prioriteres ved siden av innebandy. Dette fører til at det blir større utskiftninger fra kamp til kamp i aldersbestemte klasser, og at flere spillere i "mellomsjiktet" evt. ikke kan spille kamper for et lavere rangert lag.

Dette kan igjen føre til at lavere rangerte lag må spille med få spillere. Problemet vil ikke være så stort dersom spillere kun må stå over én kamp for å kunne defineres som spiller for det lavere rangerte laget.

Innebandyseksjonens innstilling:
Innebandyseksjonen støtter forslaget.
Seksjonen foreslå at overskriften endres til:
§27 punkt 2 Overgang mellom lag i samme klubb.
For overgang mellom lag i samme klubb i samme klasse gjelder følgende regler:
….

Fra seksjonsstyret:
TILFØYELSER OG FLYTTING I KAMPREGLEMENTET:

§5 Dommere, kampsekretær og arrangør

§5 Punkt 9. Klubbenes plikt til å utdanne dommere
Hver klubb forplikter seg til å ha dommere i forhold til antall seniorlag i seriespill. For 1. lag: 2 dommere, for påfølgende lag: 1 dommer. En klubb kan ikke pålegges å ha flere enn 6 dommere. Hver dommer skal forpliktes til minst 5 kamper pr. sesong. Kretsstyret kan dispensere fra regelen.

§5 Punkt 10. Dommerens bekledning
Dommere skal dømme i NBFs godkjente dommerdrakter. Enhver klubb er ansvarlig for innkjøp av dommerdrakter til sine egne godkjente dommere.

§5 Punkt 11. Kampsekretærer og arrangørens bekledning
Kampsekretærer og arrangøren plikter å stille i lett kjennelige drakter eller vester eller på annen måte være kledd slik at det er lett for lagene, publikum, presse, sanitet osv. å finne en representant for dem.

§5 Punkt 3 Arrangement. (flyttet fra §24 punkt 6)
Administrerende myndighet for en kamp bestemmer hvilken klubb som skal arrangere de berammede kamper.
Myndigheten kan også frita en klubb for arrangementer i en sesong, når klubben har bedt om det ved anmeldelsen av sitt lag, og forholdene gjør det naturlig. Arrangerende klubb skal sørge for spilleklar bane, i henhold til spilleregler for innebandy.
Hvis ikke bane med utstyr er i orden til rett tid, kan arrangerende klubb tape kampen. Den myndighet som er ansvarlig for kampen, skal avgjøre om det foreligger særegne forhold.


STRAFFEREAKSJONER FOR BRUDD PÅ KAMPREGLEMENTET

1. Lag som ikke møter til kamp: (jf. kampreglementets § 3 punkt 2)
Lag som uteblir fra kamp uten gyldig forfall i eliteserie eller 1. divisjon, bøtelegges med kr. 5.000 for første gangs forseelse, og diskvalifiseres fra videre spill. Alle lagets kamper strykes fra tabellen, og laget må i påfølgende sesong spille i laveste divisjon.

Lag i lavere divisjoner som uteblir fra kamp uten gyldig forfall bøtelegges med kr. 1000 for første gangs forseelse. Ved andre gangs forseelse forhøyes boten til kr. 2.000, og laget diskvalifiseres fra serien. Alle lagets kamper strykes fra tabellen. Laget skal neste sesong spille i laveste divisjon.

Dersom laget ikke gir beskjed til det andre laget, dommere og administrerende myndighet senest 48 timer før kampen skal starte, forhøyes de respektive bøtene med kr 500.

2. Lag som ikke stiller i korrekte drakter: (jf. kampreglementet § 4 punkt 1 og punkt 3)
Lag som stiller til kamp i ureglementerte drakter, bøtelegges med kr. 250 .
Boten forhøyes med kr. 250 pr. gang for gjentatt forseelse.

3. Lag/arrangør som ikke innrapporterer resultat/sender inn kamprapportskjema: (jf. kampreglementets § 5. punkt 2)
Dersom ansvarlige lag/arrangør ikke følger innrapporteringsrutiner for innringing av kampresultat eller innsending av kamprapportskjema, bøtelegges laget/arrangøren med kr. 250,-. Ved gjentatte brudd på kampreglementet forhøyes boten med kr. 250,- pr. gang.

4. Arrangør som ikke stiller korrekt sekretariat: (jf. kampreglementet § 5. punkt 3 og punkt 4)
Arrangør som ikke stiller kampsekretariat bøtelegges med kr. 1000 pr. kamp. Boten forhøyes med kr. 500 pr. gang for gjentatt forseelse. Hvis arrangør også er hjemmelag kan laget tape kampen (jf. kampreglementets §5 punkt 3).

5. Antall utdannede dommere i klubben: (jf. kampreglementet § 5 punkt 9)
Hvis en klubb ikke stiller med et tilstrekkelig antall dommere sett i forhold til kampreglementets bestemmelser, skal en avgift på inntil kr. 2.000 pr. dommer innbetales til den kretsen som klubben hører hjemme i.

6. Dommere som ikke stiller i NBFs offisielle drakter: (jf. kampreglementet § 5. punkt 10)
Hvis dommere ikke stiller til kamp i NBFs offisielle drakter, bøtelegges klubben med kr. 250 pr gang. Boten forhøyes med kr. 250 pr. gang for gjentatt forseelse.

7. Kampsekretariat og arrangør som ikke stiller i korrekt bekledning. (jf. kampreglementet § 5. punkt 11)
Arrangørklubben ilegges en bot på kr 250 pr. kamp. Ved gjentatte brudd på kampreglementet forhøyes boten med kr. 250,- pr. gang.

8. Dommer som ikke møter: (jf . kampreglementet § 6. punkt 1)
Når en dommer uteblir fra oppsatt kamp uten gyldig grunn, bøtelegges dommerens klubb med kr. 500,-. Ved andre gangs forseelse forhøyes boten til kr. 1.000,-. Ved tredje gangs forseelse idømmes ingen bot, men dommeren fratas sin dommergrad og retten til å dømme innebandykamper.

9. Lag som trekker seg fra seriespill: ( jf. kampreglementets §24 punkt 2)
Lag som trekker seg fra seriespill etter fristen fastsatt av administrerende myndighet, bøtelegges med kr. 1.000, og må betale serieavgiften for den serien de er kvalifisert for. Laget må påfølgende sesong begynne i laveste divisjon.

10. Ikke betalt lisens: (jf. kampreglementet § 24 punkt 3)
Benytter et lag ikke lisensierte spillere, ilegges klubben en bot på kr 250,- pr. spiller pr. kamp + bot til klubben størrelse kr. 1.000,- pr. kamp. For å ikke forevise kvitteringer for betalt lisens ved kampstart ilegges klubben kr 500,- i bot. Se Forsikring av innebandyspillere (Lisens).

11. Mulighet for ytterligere sanksjoner
Straffebestemmelser for brudd på kampreglementet fritar ikke for ytterligere sanksjoner jf Sanksjons- og protestreglementet.

Begrunnelse: Tidligere straffereaksjoner for brudd på kampreglement omhandlet saker som ikke var omhandlet i kampreglementet. Regelkomiteen har derfor gått igjennom kampreglementet og straffereaksjonene og satt ting på riktig plass. Seksjonsstyret har også endret noen av sanksjonene slik at de passer bedre til dagens nivå. Understreket tekst er endret tekst.


8.3 Diverse forslag

Fra Horten IBK:
Overføring av Vestfold fra nystartet Sørlandserie til Buskerudserien

Horten Innebandyklubb ønsker å fremme forslag om at Vestfold ikke skal delta i den nystartede Sørlandsserien fra sesongen 2001/2002. Horten Innebandyklubb ønsker å fortsette å spille i Buskerudserien med mulighet for opprykk til Østlandsserien. Horten fikk dessverre ikke deltatt på fjorårets årsmøte da det ble vedtatt at Vestfold skulle delta i Sørlandsserien. I år ønsker vi at fjorårets vedtak endres.

Motivering:
Horten Innebandyklubb motsetter seg sterkt å bli flyttet fra Buskerudserien til den nye Sørlandsserien. Der er flere grunner til dette, men den viktigste er at dette vil bety en økning i reisetid fra under 1 time til minst 3 timer. Kanskje opptil 5 timer. Dette er helt uaktuelt for Horten Innebandyklubb å reise så langt. Ingen spillere eller ledere er interessert i å dra så langt for å spille innebandy.
At Vestfold skal komme inn under Sørlandet virker lite gjennomtenkt. Vestfold ligger da ikke på Sørlandet? Vestfold er vel i aller høyeste grad Østlandet. Det vil vel være mer logisk at Vestfoldlag skal ha muligheten til å rykke opp i Østlandsserien? Vestfold er nærmere alle andre fylkene på Østlandet enn det er noen av fylkene på Sørlandet.Vi har mange veldig ivrige og interesserte spillere, men siden innebandy er såpass nytt i Vestfold er få motivert til å være borte hele dager for å spille innebandy. Vi startet i fjor nye lag i aldersbestemte klasser. Tre lag spilte sin første sesong i Buskerudserien i år. Mange av spillerne på disse lagene spiller innebandy som sport nummer 2, med fotball eller håndball som sport nummer 1. Ikke mange av disse føler så mye for innebandy at de har lyst til å reise flere timer for å spille innebandy. Da slutter de heller og fortsetter som fotballspillere eller håndballspillere. Dette gjelder også mange seniorspillerne som heller ikke vil ofre hele dager for å spille innebandy. Å måtte dra til Arendal eller enda lengre for å spille innebandy vil i praksis si at vi ikke vil kunne stille lag til noen bortekamper. Innebandy er en såpass ung idrett at man ikke kan forvente at spillere og ledere er interessert i timevis med kjøring for å spille innebandy.
Hvis dette vedtaket blir opprettholdt, og Horten Innebandyklubb blir nektet å spille i Buskerudserien, ser vi ingen annen løsning enn å legge ned Horten Innebandyklubb. Ut fra egne erfaringer vet vi at det vil være helt umulig å få spillere til å dra så langt.

I tidligere sesonger har Horten Innebandyklubb dratt til Bø i Telemark for å spille kamper. Dette er en reise på ca 2 timer. Vi har hatt problemer med å få et brukbart mannskap til disse kampene. Dette viser hvor vanskelig det er å få folk til å dra langt. Innebandy må bli eldre og vi må få flere "rene" innebandyspillere før vi kan forvente at folk vil dra flere timer for å spille kamper. Andre fylker har antagelig kommet lengre med dette enn Vestfold, men Vestfold er altså et godt stykke unna.
Horten Innebandyklubb er en av de raskest voksende innebandyklubbene i Norge. Klubben har nå 81 aktive medlemmer og dette stiger raskt. Med mer og bedre treningstider er potensialet for klubben minst det dobbelte. Klubben går meget bra økonomisk med store overskudd. I tillegg til dette er klubben den eneste i Vestfold i organisert serie. Vi føler derfor at det ville være et stort tap og en langt steg tilbake for innebandyutbredelsen hvis Horten Innebandyklubb måtte legges ned. Dette er ikke ment som en trussel, men en realitet hvis vedtaket står.

Innebandyseksjonens innstilling:
Innebandyseksjonen støtter forslaget. Det foreslås at Vestfold inntill videre får dispensasjon til å spille i Buskerudserien.


Fra Tromsø IBK:
GJENNOMGANG AV REGLER FOR UTENLANDSKE SPILLERE

Forslag:
Tromsø IBK foreslår at seksjonsårsmøtet tar en prinsipiell drøftelse om reglene for
utenlandske spillere, som det fremgår i kampreglementets § 27, punkt 3B (spilleberettigelse -
restriksjoner - Utenlandske spillere).

Vi mener at det kan være, på tide å ta en ny prinsipiell avveining om hvordan disse reglene skal formuleres og praktiseres.

Begrunnelse:
Slik formuleringen nå er i § 27, 3B fremgår det at det er en restriksjon i bruken av utenlandske spillere i forbundsseriene, men altså ikke i kretsseriene. Samtidig legges det opp til at når en
utenlandsk spiller har spilt i 3 år i Norge , regnes spilleren som norsk (er naturalisert).
I realiteten kan således en klubb f eks. stille med et andre lag i 2. eller 3. divisjon som
utelukkende består av utenlandske spillere, og etter 3 år vil samtlige spillere være
"naturalisert" til spill i også forbundsseriene. Dersom begrunnelsen for å ha restriksjoner i
forbindelse med utenlandske spillere, er å gi norske spillere spilletid og mulighet for fortsatt
utvikling i forbundsseriene, bør man ikke kunne omgå regelen på en slik måte.

I så fall bør det enten innføres slike begrensinger også i lavere divisjoner eller man bør fastsette en "fast' utenlandskvote på 3 eller flere spillere, uten mulighet for å bli "naturalisert". Dersom begrunnelsen for en slik restriksjon er annen en utvikling av norske spillere gjennom spill i våre høyeste divisjoner, bør man på den andre siden vurdere å fjerne restriksjonene om utenlandske spillerne slik de i dag fremgår i kampreglementets § 27 - 3B.

På denne bakgrunn bør etter vår mening seksjonsårsmøtet foreta en slik prinsipiell drøftelse.

Innebandyseksjonens innstilling:
Innebandyseksjonen støtter ikke forslaget.
Slik seksjonsstyret oppfatter det fungerer regelen bra slik den er i dag, og ser ingen grunn til å bruke tid på årsmøtet til å drøfte saken.


For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no