Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


Innebandyseksjonens årsmøte 2001

Forslag fra Sagene IF:

Endring av kampreglementets §22:
Sagene IF foreslår at junioralder reduseres til tre årganger. For neste sesong vil det si årgangene 1982, 83 og 84.

Begrunnelse:
Slik det er i dag, er det altfor stort sprik i aldersklassen. Tanken var vel i sin tid at juniorklassen skulle deles i to, eldre og yngre junior. Men tilveksten har ikke vært tilstrekkelig til at dette er mulig å gjennomføre i overskuelig fremtid.

Slik det er i dag, blir det mange problemer: Vi ser at enkelte 1. års juniorspillere som er gode for alderen, allikevel må benke på sine klubblag, og derfor bremses utviklingen. Faktisk har vi eksempler på u-19 landslagsspillere som sist sesong nesten ikke spilte i sine klubblag, fordi de klubbene det gjaldt hadde så mange eldre juniorer som kom foran.

Vi ser også at guttespillere som er så gode at de ikke har noen utvikling ved å spille på sine klubbers guttelag, får det fryktelig tøft på juniornivå, og da spesielt fysisk. Selv har vi eksempler på at guttespillere ikke vil spille i juniorserien av nettopp denne grunn, selv om de burde det.

Det er også trolig at dersom vårt forslag gjennomføres, vil det bli lettere å få seriøse juniorlag. Pr. i dag er mange juniorlag useriøse, og dette kan blant annet skyldes at interessene er så forskjellige hos de eldste og de yngste. De eldste tar ikke juniorserien så alvorlig, gjerne fordi de spiller på sine respektive a-lag. Deres useriøse holdning vil smitte over på de yngre spillerne, og dermed blir hele serien bare en komedie.

Nei, det er uten tvil til sportens beste at dette gjeninnføres nå. Det skjer mye med spillerne på 4 år, og en juniorklasse med fire årganger har vært mislykket. Dette må vi innse. Innebandyen vil miste mange talenter dersom dette ikke endres!

Noen vil kanskje mene at det blir for brått å endre dette allerede til høsten, men det mener ikke vi: De eldste juniorene har tilbud uansett og er bare i veien for de yngres utvikling.

(Et alternativ kan være å gi alle lag en generell dispensasjon på to ett års overårige juniorspillere neste sesong, men det lar vi bli en tanke så lenge .... )

Vennlig hilsen
Sagene IF
v/Andras Smith

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no