Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


Innebandyseksjonens årsmøte 2001

Forslag fra Sveiva IBK:

Forslag om endring av kampreglementets §17
Eliteserie og 1. divisjon:

Eliteserien for herrer skal bestå av 12 lag fom sesongen 2002/2003 og spilles som dobbel serie. Plass nr. 10, 11 og 12 rykker direkte ned etter ferdigspilt serie, og plasseres i den avdelingen de hører hjemme. Vinnerne av hver 1.divisjonsavdeling, samt lag nr. 2 fra 1. divisjon Østland spiller om de tre ledige plassene i Eliteserien.

Ved overgang til en 12-lagsserie i eliteserien for menn rykker 10.plass i eliteserien 2001/2002 ned i 1. divisjon, mens 1.divisjonsvinnerne og 2. plass i 1. divisjon Østland spiller om tre ledige plasser i eliteserien 2002/2003

Begrunnelse:
Norske lag trenger flere kamper for å nærme seg det som praktiseres i f.eks. Sverige og Finland. Forslaget tar også hensyn til geografisk fordeling, dvs. at det alltid vil være med minst ett lag utenom Østlandsområdet.Forslag om endring av kampreglementets §27 Spilleberettigelse pkt. 2
Overgang mellom lag i samme klubb:


e. Fjerne ordet "senior", slik at det blir lydende:
Disse bestemmelsene gjelder for seriekamper, kvalifiseringsturneringer, sluttspills- og NM-kamper. Kretsene kan etter godkjenning av NBF, ta inn særbestemmelser om spilleberettigelse.

Begrunnelse:
For å unngå at lag i aldersbestemte klasser kan bruke det samme mannskapet på to lag i samme aldersklasse.

b. For at en spiller skal kunne gå ned på et lavere rangert lag, skal spilleren stå over 3 påfølgende kamper for det høyere rangerte laget. Spilleren er da definert som spiller for det lavere rangerte laget. For aldersbestemte klasser skal spilleren stå over én påfølgende kamp for det høyere rangerte laget for å kunne defineres som spiller for det lavere rangerte laget.

Begrunnelse:
Spillere i aldersbestemte klasser har ofte andre idretter og andre gjøremål som må prioriteres ved siden av innebandy. Dette fører til at det blir større utskiftninger fra kamp til kamp i aldersbestemte klasser, og at flere spillere i "mellomsjiktet" evt. ikke kan spille kamper for et lavere rangert lag. Dette kan igjen føre til at lavere rangerte lag må spille med få spillere. Problemet vil ikke være så stort dersom spillere kun må stå over én kamp for å kunne defineres som spiller for det lavere rangerte laget.


Mvh
Morten Isnes
leder Sveiva IBK

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no