Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


Innebandyseksjonens årsmøte 2001

Forslag fra Horten IBK:

Overføring av Vestfold fra nystartet Sørlandserie til Buskerudserien
Horten Innebandyklubb ønsker å fremme forslag om at Vestfold ikke skal delta i den nystartede Sørlandsserien fra sesongen 2001/2002. Horten Innebandyklubb ønsker å fortsette å spille i Buskerudserien med mulighet for opprykk til Østlandsserien. Horten fikk dessverre ikke deltatt på fjorårets årsmøte da det ble vedtatt at Vestfold skulle delta i Sørlandsserien. I år ønsker vi at fjorårets vedtak endres.

Motivering
Horten Innebandyklubb motsetter seg sterkt å bli flyttet fra Buskerudserien til den nye Sørlandsserien. Der er flere grunner til dette, men den viktigste er at dette vil bety en økning i reisetid fra under 1 time til minst 3 timer. Kanskje opptil 5 timer. Dette er helt uaktuelt for Horten Innebandyklubb å reise så langt. Ingen spillere eller ledere er interessert i å dra så langt for å spille innebandy.
At Vestfold skal komme inn under Sørlandet virker lite gjennomtenkt. Vestfold ligger da ikke på Sørlandet? Vestfold er vel i aller høyeste grad Østlandet. Det vil vel være mer logisk at Vestfoldlag skal ha muligheten til å rykke opp i Østlandsserien? Vestfold er nærmere alle andre fylkene på Østlandet enn det er noen av fylkene på Sørlandet.
Vi har mange veldig ivrige og interesserte spillere, men siden innebandy er såpass nytt i Vestfold er få motivert til å være borte hele dager for å spille innebandy. Vi startet i fjor nye lag i aldersbestemte klasser. Tre lag spilte sin første sesong i Buskerudserien i år. Mange av spillerne på disse lagene spiller innebandy som sport nummer 2, med fotball eller håndball som sport nummer 1. Ikke mange av disse føler så mye for innebandy at de har lyst til å reise flere timer for å spille innebandy. Da slutter de heller og fortsetter som fotballspillere eller håndballspillere. Dette gjelder også mange seniorspillerne som heller ikke vil ofre hele dager for å spille innebandy. Å måtte dra til Arendal eller enda lengre for å spille innebandy vil i praksis si at vi ikke vil kunne stille lag til noen bortekamper. Innebandy er en såpass ung idrett at man ikke kan forvente at spillere og ledere er interessert i timevis med kjøring for å spille innebandy.

Hvis dette vedtaket blir opprettholdt, og Horten Innebandyklubb blir nektet å spille i Buskerudserien, ser vi ingen annen løsning enn å legge ned Horten Innebandyklubb. Ut fra egne erfaringer vet vi at det vil være helt umulig å få spillere til å dra så langt. I tidligere sesonger har Horten Innebandyklubb dratt til Bø i Telemark for å spille kamper. Dette er en reise på ca 2 timer. Vi har hatt problemer med å få et brukbart mannskap til disse kampene. Dette viser hvor vanskelig det er å få folk til å dra langt. Innebandy må bli eldre og vi må få flere "rene" innebandyspillere før vi kan forvente at folk vil dra flere timer for å spille kamper. Andre fylker har antagelig kommet lengre med dette enn Vestfold, men Vestfold er altså et godt stykke unna.

Horten Innebandyklubb er en av de raskest voksende innebandyklubbene i Norge. Klubben har nå 81 aktive medlemmer og dette stiger raskt. Med mer og bedre treningstider er potensialet for klubben minst det dobbelte. Klubben går meget bra økonomisk med store overskudd. I tillegg til dette er klubben den eneste i Vestfold i organisert serie. Vi føler derfor at det ville være et stort tap og en langt steg tilbake for innebandyutbredelsen hvis Horten Innebandyklubb måtte legges ned. Dette er ikke ment som en trussel, men en realitet hvis vedtaket står.

Sportslig hilsen
Gisle Johnson
Leder

Frank Arild Dale
Nestleder

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no