Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation

Uttak A-kvinner til Polish Cup

Landslagssjef Patric Jonsson har tatt ut troppen som skal representere Norge under Polish Cup for A-kvinner i Babimost 10. - 14. september 2015.

Norges motstandere i turneringen er Tyskland, Latvia og Polen.

- Uttak A-kvinner - Polish Cup 2015 -

(Publisert 1. september 2015)

Uttak U19-kvinner

Landslagssjef Espen Eriksson har tatt ut spillerne som skal på landslagssamling med U19-kvinner 12. - 13. september i Rommenhallen.

U19-kvinner forbereder seg til VM som arrangerse i Belleville, Canada i mai 2016.

- Uttak U19-kvinner -

(Publisert 1. september 2015)

Forbundsseriedommersamling 2015

Hotell Hadeland var arena for årets forbudseriedommersamling, for dommerne som kommende sesongen skal dømme Elite menn og kvinner, samt 1. divisjon Østlandsserien for menn.

Lørdag 29. og søndag 30. august hadde, dommerkomiteen for innebandy i Norges Bandyforbund innkalt totalt 30 dommere til samlingen, som blant annet inneholdt gjesteforelesning av professor Geir Jordet ved NIH om «Prestasjonsmentalitet – hva kan vi lære av verdens beste fotballspillere», tester, regelgjennomgang, videreutdanning og gruppearbeider.

tekst og foto: Per Harald Bai Stabell

(Publisert 1. september 2015)

Ny forsikringsordning fra 1/9-15

Fra 1. september 2015 leveres lisensforsikringen av selskapet XL Catlin.

Norges Bandyforbund har for lisensperioden 1. september 2015 til 31. august 2016 i tillegg inngått et samarbeid med Idrettens Helsesenter.

Idrettens Helsesenter og Skadetelefonen har i dag avtale med 16 særforbund innen NIF.

Hva er oppnådd med den nye ordningen
• En forsikring som er tilpasset idretten og behovet til den enkelte spiller
• Oppfølging av skadelidte fra meldt skade til «tilbake på banen»
• Bedre ytelser ved skader
• Direkte tilgang til idrettsmedisinsk kompetanse gjennom Idrettens Skadetelefon
• Dekning av idrettsrelaterte belastningslidelser
• Raskere behandling

Skadetelefonen (02033)
• Skademelding sendes elektronisk til Skadetelefonen
• Skadetelefonen kontakter skadelidte innen 24 timer
• All behandling, med unntak av akutt, skal bestilles av Skadetelefonen
• Skadetelefonen følger opp skadelidte gjennom behandlingen
• Skadetelefonen gir også medisinske råd til utøvere og klubber

MERK!!
All behandling, med unntak av akutt, skal nå forhåndsgodkjennes og bestilles av Skadetelefonen for å være dekket av lisensforsikringen.
Lisensen må være betalt for at utøveren skal være dekket av forsikringen fra 1.september.

- Les mer om NBFs lisensordning -

(Publisert 31. august 2015)

Høyere overgangsgebyr etter 1.sep

Vi minner om at overgangsgebyret øker fra kr 750,- til kr 1500,- fra og med 1. september.

Dvs at alle signaturer og betaling må være på plass før denne dato, hvis ikke vil ikke overgangen bli behandlet.

- Les mer -

(Publisert 28. august 2015)

Gruppene i VM-kvalifiseringen for A-menn er trukket

Det ble i dag klart at Norge skal spille i gruppe 4 i VM-kvalifiseringen for A-menn, og motstandere ble Tsjekkia, Serbia, Italia, Slovenia og Liechtenstein.

De to beste lagene i gruppen er direktekvalifisert til VM, i tillegg til de to beste treerne fra de fire gruppene.

Kvalifiseringen spilles i Skofja Loka, Slovenia 2.-6. februar 2016.

- Les mer -

(Publisert 26. august 2015)

Ekstra lange innebandykøller

Det internasjonale innebandyforbundet (IFF) har innført en ny prosess for søknad om bruk av ekstra lange innebandykøller for spillere over 190cm.

- Les mer -

(Publisert 24. august 2015)

Resultater Vikingen

Helgen 15.-16.august gjennomførte alle våre landslagsspillerne Vikingen.

Vikingen er en gjennomføring av tester for å kvalitetsikre og skape en internasjonal forståelse av landslagsvirksomheten.

Vikingen tar for seg den fysiske kapasiteten til utøveren.

Sammenstilling av resultatene for alle landslagene er nå klare:
- A-menn - A-kvinner -
- U19-menn - U19-kvinner -

- Rekorder for Vikingen -

- Vikingen-Protokoll (pdf) - Vikingen-Poengberegning (pdf) -

(Publisert 24. august 2015)

Vikingen

Helgen 15.-16.august skal alle våre landslag gjennomføre Vikingen.

Vikingen er gjennomføring av tester for å kvalitetsikre og skape en internasjonal forståelse av landslagsvirksomheten.

Vikingen tar for seg den fysiske kapasiteten til utøveren.

Testen består av 8 øvelser, som gjennomføres i en gitt rekkefølge:
- Beep-test
- Hexagonal Obstacle
- Stille lengde
- CMJ (a) spensttest
- 5 meter sprint
- 10 meter sprint
- Chins
- 90 sekunder kassehopp

- Uttak A-menn - Uttak U19-menn - Uttak U19-kvinner -

(Publisert 13. august 2015)

Lisenser for sesongen 15/16

Spillere som løste lisens forrige sesong og ligger inne med riktig mailadresse vil motta lisens direkte i løpet av juli.

Alle klubber kan fra midten av juli generere lisensblanketter med kid- nummer til sine nye spillere (eller de som ikke har mottatt pr mail) i SportsAdmin.

Vi gjør oppmerksom på lisenssatsene for Norges Bandyforbund.

Det er klubbenes ansvar å registrere og vedlikeholde informasjon om medlemmenes lisens.

Husk at alle lisenser må betales med kidnummer for å bli registrert på rett spiller.

Spørsmål kan rettes til Support tlf 03615.

- Les mer om NBFs lisensordning -

(Publisert 26. juni 2015)

Oppdaterte reglementer

Kampreglementet og spillereglementet for innebandy gjeldende for sesongen 15/16 er nå oppdatert etter endringene gjort på seksjonsårsmøtet.

- Kampregler innebandy - Spilleregler innebandy -

Som vanlig oppfordrer vi webmastere rundt i landet, som ønsker reglene på sine sider, om å ikke klippe reglene inn, men linke opp til reglementet på innebandy.no.

Hvis noen ønsker å linke til en tilnærmet ren html versjon av reglene finner man de her: Spillereglement - Kampreglement

- Alle innebandyens regelverk - Alle NBFs regelverk -

(Publisert 26. juni 2015)

Terminlister for Eliteseriene

Terminlistene for Eliteserien kvinner 15/16 og Eliteserien menn 15/16 er nå klare.

Klubbene har frist 1.juli til å komme med eventuelle justeringer på oppsettene, så vi tar forbehold om endringer.

- Elite kvinner - Elite menn -

(Publisert 25. juni 2015)

Protokoll fra Seksjonsårsmøtet

Protokollen fra Årsmøtet i innebandyseksjonen er nå godkjent, og kan lastes ned fra linken under.

- Årsmøtet 2015 -

(Publisert 23. juni 2015)

Arrangementer 2015/2016

Norges Bandyforbund - innebandyseksjonen står nå foran en rekke arrangementer som skal gjennomføres i løpet av kommende sesong.

For at disse arrangementene skal bli best mulig arrangert, går vi nå ut for å oppnevne tekniske arrangører.

Etter tildeling, vil innebandyseksjonen utarbeide avtaler om ansvarsfordeling for det enkelte arrangement.

Klubber/kretser som ønsker å søke på arrangementer må søke innen 1/9-15.

- Les mer - Årsplan innebandy 15/16 -

(Publisert 23. juni 2015)

Utlysning

Norges Bandyforbund søker etter landslagssjef for U19 menn ut sesongen 2016/2017.

Landslagssjefen har det overordnede ansvaret for aktiviteten på landslaget, og skal sammen med sitt team og administrativ landslagskoordinator legge til rette for aktiviteten i tråd med innebandyseksjonens landslagsmal.

Landslagssjefen har hovedansvaret for de ulike aktivitetene på sitt landslag. Omfanget av disse oppgavene gjør at seksjonsstyret ikke ønsker at landslagssjefen skal ha en rolle som klubbtrener på samme nivå.

For ytterligere informasjon: Kontakt landslagskoordinator Lars Bunæs, tlf. 934 24 257.

Søknad med beskrivelse av relevant bakgrunn og kompetanse sendes lars.bunaes@nif.idrett.no innen mandag 29. juni 2015.

(Publisert 15. juni 2015)

Syversen forlenger ikke

Pål Syversen har valgt å ikke forlenge kontrakten som landslagssjef for U19-menn.

Syversen har siden 2012 vært landslagssjef for U19 menn. Fra 2013 har han også hatt en rolle for vårt A-menn. I begge rollene har han vist et brennende engasjement for vår idrett og et sterkt ønske om å bidra i utviklingen av innebandy.

Norges Bandyforbund takker Pål for alle årene han har benyttet av sin fritid på våre landslag, og ønsker lykke til videre med trenergjerningen!

(Publisert 15. juni 2015)

Seksjonsårsmøtet 2015

I helgen ble innebandyseksjonens årsmøte avholdt på Thon hotell Triaden på Lørenskog.

På lørdagen var det godt oppmøte på seminaret, som hadde samarbeid som fokusområde, og det ble gitt gode tilbakemeldinger både på innhold og form.

Søndagen var satt av til selve årsmøteforhandlingene, og det ble et konstruktivt møte med mange gode meningsutvekslinger.

Seksjonsstyret for sesongen 2015/16 vil bestå av (bildet fra venstre): Arne Semb (Nyvalgt 4.styremedlem for 2 år, BVHIF), Ole P. Rogne (3.styremedlem, Sarpsborg), Egil Tanemsmo (Nyvalgt Nestleder for 2 år, Klæbu), Ragnhild Ådland (Nyvalgt 5.styremedlem for 1 år, Fjell-Kameraterne), Per-Harald Bai Stabell (Nyvalgt 1.varamedlem for 2 år, Arendal), Monica Bakke (Leder, Holmlia), Dag Fredriksen (3.varamedlem, Sveiva) og Gitte Bjerkelund (1.styremedlem, Tunet). Ikke på bildet: Einar Røstgård (2.styremedlem, BMIL) og Victoria Hansen (Nyvalgt 2.varamedlem for 1 år, Sveiva/Lye).

Protokoll fra årsmøtet vil bli publisert når den er klar.

- Årsmøtet 2015 -

(Publisert 14. juni 2015)

Kort rapport fra Idrettstinget

Norges Bandyforbund var representert på helgens idrettsting i Trondheim med alle tre idrettene og god støtte av administrasjonen.

Oslo Idrettskrets hadde nominert Amjad Munir, landhockey som en av sine fem representanter. Forbundets ene representant var president Erik Hansen fra bandy og Monica Bakke, leder av innebandyseksjonen, deltok som observatør. I tillegg var forbundsstyremedlem Maria Tanemsmo fra Klæbu, daglig leder i Midt-Norges bandyregion Åsmund Sjøberg og forbundets generalsekretær Tomas Jonsson observatører.

Bandyforbundets «stab» arbeidet aktivt under hele tinget. Presidenten og Amjad fra talerstolen, forbundsstyremedlemmene i pauser og sosiale samlinger med nettverk og administrasjonen med oppfølging av debattene og med dokumentasjon. Amjad var den første som på dette tinget trakk opp hvor viktig det var med større oppmerksomhet rundt arbeidet for og med barn og unge. Presidenten snakket varmt for flere forslag til spissing av nytt idrettspolitisk dokument nettopp overfor frafallet og arbeidet for barn og unge, ikke medaljejaget. Det var tydelig at bandyfolket fikk god respons i salen. Forslagene presidenten fremmet ble også vedtatt.

Nok en gang viste en samlet norsk idrettsledelse hvor anvendelig innebandy er. Fra talerstolen spurte presidenten hvem som hadde vært med på å spille innebandy. Samtlige hender kom i været! Det sier mye om potensialet.

Norges Bandyforbund støttet Fotballforbundets president i valget til idrettsstyret. Han fikk en stemme for lite, underlig da å registre at Fotballforbundet som kan ha fem delegater med stemmerett, bare hadde fire på plass ved valget!

Mange vedtak på dette idrettstinget skal og må Bandyforbundet følge opp. Viktige saker for oss var sikring av økonomi for fleridrettsforbundene. Det ble gode vedtak om dette. Både Monica som var på talerstolen og fortalte om innebandyens omfattende aktivitet i hele landet og deretter presidenten, synliggjorde det demokratiske underskuddet som ligger i at Bandyforbundet bare har en representant på tinget trass i tre fullverdige særidretter hvor en også er olympisk. Hadde alle tre idrettene vært egne forbund, ville det vært tre representanter på tinget. Dette var tema som alle i bandyforbundets «stab» på tinget tok opp i samtaler med deltakere fra idrettskretser og særforbund i tillegg til at det ble tydeliggjort fra talerstolen og i et fremlagt forslag fra Bandyforbundet. Ikke overraskende ble dette forslaget avvist denne gangen.

Presidenten benyttet også anledningen til å invitere den nyvalgte idrettspresidenten Tom Tvedt til forbundets seminar 5. og 6. september. Invitasjonsbrevet (på forbundets brevark) ble overrakt den nye presidenten to minutter etter at Tom Tvedt ved akklamasjon var enstemmig valgt til nye idrettspresident. Det bør være et godt grunnlag for at han kan komme, viljen er allerede blitt formidlet.


Takk til hele NBF-laget som deltok i idrettstingets alle faser til alle døgnets tider. Ingen tvil om at Bandyforbundet og alle dets tre idretter ble flott presentert på Idrettstinget 2015!

(Publisert 8. juni 2015)

Sveen ny sjef for A-menn

André Sveen blir ny landslagssjef for A-landslaget for menn.

Sveen har landslagserfaring som spiller for herrelandslaget og som trener for U19 menn. Han kan også vise til gode resultater fra sin tid som kvinne- og herretrener for eliteserielag.

Første fase blir planlegging av aktiviteten for kommende sesong. Vikingen, som avholdes 15.-16. august for alle landslagene i innebandy, blir per i dag hans første møte med spillertroppen. Norges Bandyforbund ønsker André Sveen lykke til!

(Publisert 5. juni 2015)

Norge rykket ned til B-gruppen

Norge tapte lørdag 3-5 mot Latvia i VM for U19-menn i Helsingborg, og endte dermed helt sist i A-gruppen.

Neste gang U19-VM arrangeres for menn, må Norge dermed spille i B-gruppen.

Norges mål i kampen mot Latvia ble laget av Kjetil Denvik, Olav Ansnes Falkeid og Sander Skogsrud Mathiesen. Erlend Vestby ble kåret til Norges beste spiller.

foto: IFF

- Kampfakta - Reprise - Bilder - VM-sider -

(Publisert 2. mai 2015)

NM-finaler i reprise

Helgen 18.-19. april ble årets NM-finaler spilt i Ekeberghallen i Oslo.

Nå kan man se alle de aldersbestemte finalene i reprise:

G18-finalen i reprise
J16-finalen i reprise
G16-finalen i reprise
Jr. kvinner-finalen i reprise

Videoene fra finalene er dessverre uten lyd pga. musikk som bryter opphavsretten til flere plateselskap.

(Publisert 22. april 2015)

NM-FINALER 2015

Helgen 18.-19. april spiltes årets NM-finaler i Ekeberghallen i Oslo.

Lørdag 18. april:

Finale J16: Tunet - Sarpsborg 11- 1 (3-1,3-0,5-0)
- Reprise - Live kampfakta - Bilder -


Finale G16: Gjelleråsen - Sarpsborg 3- 2 (1-0,0-1,1-1,1-0)
- Reprise - Live kampfakta - Bilder -


Finale Junior Kvinner: Tunet - Grei 6- 5 (1-0,3-1,1-4,1-0)
- Reprise - Live kampfakta - Bilder -


Finale G18: Sarpsborg - Greåker 9- 2 (1-0,3-0,5-2)
- Reprise - Live kampfakta - Bilder -


Søndag 19. april:

Finale Kvinner: Sveiva - Tunet 6- 5 (1-1,1-2,3-2,1-0)
- Live kampfakta - Bilder -

Finale Menn: Slevik - Greåker 11- 6 (2-1,5-4,4-1)
- Live kampfakta - Bilder -


Det ble også lagt ut mye fra NM-finalene på Facebook, Twitter, og Instagram (Husk #ibno).

- nmfinale.no -

(Publisert 20. april 2015)

Årets spillere er Bilinska og Torp

I år, som tidligere, har eliteserielagene for kvinner og menn nominert sine kandidater til Årets spillere 2014/2015.

Norges Bandyforbund kan i dag presentere følgende spillere som Årets spillere for kvinner og menn, basert på deres innsats i eliteseriene:


Luize Bilinska, Sveiva Innebandy

Luize Bilinska (21) kåres for første gang til årets spiller i eliteserien for kvinner.

Hun er fra Latvia og har vært en svært verdifull spiller for Sveiva Innebandy etter at hun kom til klubben fra UHC Dietlikon (SUI) før denne sesongen. Denne sesongen produserte hun 56 poeng (33 mål/23 assists) og ble med det både Årets toppscorer og poengplukker i sin første sesong i norsk eliteserie.

Hennes moderklubb er latviske Valmiera/Vinda, og hun har deltatt i to senior-VM og to U19-VM for Latvia i tillegg til EuroFloorball Cup og Champions Cup for klubblag.

Norges Bandyforbund gratulerer Luize Bilinska med utmerkelsen!


Lars Erik Torp, Greåker IBK

Lars Erik Torp (29) kåres for første gang til årets spiller i eliteserien for menn.

Torp har spilt i Greåker IBK hele sin karriere, kun avbrutt av fire sesonger i svenske IBK Dalen fra 2008 til 2012.

Torp var tidlig toneangivende på alderbestemte lag i klubben, og er den eneste mannlige spilleren som har vunnet NM-gull i alle tre klasser i en og samme sesong (2003).
Denne sesongen har han, som en svært godt likt lagkaptein, ført laget til 2. plass i eliteserien og plass i søndagens NM-finale.

Torp er en stabil poengplukker, og ble nr.5 i årets poengliga i eliteserien med 58 (29+29) poeng.

Norges Bandyforbund gratulerer Lars Erik Torp med utmerkelsen!


Prisene vil bli delt ut under NM-finalene for seniorer i Ekeberghallen søndag 19. april.

- nmfinale.no -

(Publisert 14. april 2015)

Årets dommerpar

Inge Haug og Bjørn Einar Rønningen, Østensjø/Dverg Innebandy er for første gang kåret til årets dommerpar.

Paret dømmer sin tredje NM-finale for menn på søndag i Ekeberghallen. Haug/Rønningen får utdelt prisen i forbindelse med kampen.

Paret har tidligere dømt finalen i Sparta Amfi i 2008 mellom Sarpsborg og Fjerdingby, og finalen i 2009 mellom Greåker og Sarpsborg.

Årets dommerpar er stemt fram av lagene i eliteserien for menn.

Norges Bandyforbund gratulerer!

- nmfinale.no -

(Publisert 13. april 2015)Klikk:


Video:


Video:Utviklingsavdelingen

Innebandyseksjonen satser hardt på å utvikle innebandysporten i hele landet.

En egen utviklingsavdeling er opprettet med ansatte både sentralt og lokalt.

Ta en nærmere titt på Utviklingsavdelingens egne web-sider for å lese mer om de forskjellige prosjektene som blir gjennomført landet rundt.

- Gå til sidene her -


STARTE INNEBANDYKLUBB?

Innmelding i Norges Idrettsforbund og idrettskretsene: kr.0,-
Innmelding i Norges Bandyforbund: kr.0,-
Årsavgift i Norges Bandyforbund: kr.500,- (for lag i seriespill)
Media-avgift på kr. 750,- (for lag i seriespill)
Årsmøteavgift på kr. 500,- (for lag i seriespill)

Les her hvordan du går fram!
TILBUD FRA PARTNERE

KONTORTID:
MAN - FRE
0830 - 1500

(Sommertid)

KONTAKT:
Tlf: +47 21 02 90 00
innebandy@nif.idrett.no
Org. nummer: 971434406
Kontonr: 7874.05.85486

ADRESSE:
Norges Bandyforbund
Sognsveien 75J
0840 Oslo

FØLG OSS PÅ:

SIST OPPDATERT:
Uttak U19-kvinner (1/9)
Uttak A-kvinner (1/9)
Notiser (1/9)
Notiser (31/8)
Notiser (28/8)
Omberamming Elite menn (27/8)
Notiser (26/8)
Notiser (24/8)
Notiser (21/8)
Omberamming 1.div øst (14/8)
Notiser (13/8)
Omberamming Elite menn (5/8)
Omberamminger Elite kvinner (5/8)
Omberamming Elite menn (3/8)
Terminliste 1.div øst menn (1/7)
Notiser (26/6)
Kampreglement for 15/16 (26/6)
Terminliste Elite menn (25/6)
Terminliste Elite kvinner (25/6)
Protokoll Årsmøtet (23/6)
Utlysn. av arrangementer (23/6)
Årsplan 15/16 (22/6)
Maratontabell Elite menn (22/6)
Notiser (17/6)
Notiser (15/6)
Notiser (14/6)
Notiser (8/6)
Notiser (5/6)
Notiser (29/5)
Int. norske dommere (5/5)
Protokoll styremøte (5/5)
VM-sider (29/4)
Notiser (22/4)
Benytt koden: FHSBAN
for å for de beste prisene.
PÅ PLAKATEN:
VM 2015 A-kvinner
Norske overganger
Internasjonale overgangerAV PLAKATEN:
Seksjonsårsmøte 2015
VM 2015 U19-menn
NM for menn
NM for kvinner
NM for G18
NM for J18
NM for G16
NM for J16
1.div øst menn
Eliteserien menn
Eliteserien kvinner
VM-kval 2015 A-kvinner
VM 2014 A-menn
EFC-sluttspill 2014
VM 2014 U19-kvinner
Kval. VM 2014 A-menn
VM 2013 A-kvinner
Euro Floorball Cup 2013
Champions Cup 2013
SALMING Invitational
VM 2013 U19 Menn
Seksjonsårsmøte 2013
NM-finaler 2013
Polish Cup U19 Menn
VM 2012 A-menn
Sve-Nor (A-menn)
EFC 2012
4-nasjoners A-menn
EFCQ menn 2012
Seksjonsårsmøte 2012
VM 2012 U19 kvinner
NM-finaler
Kval til 1.div øst menn
VM-kval for A-menn
Polish Cup for U19 kvinner
VM kvinner 2011
Champions Cup
Euro Floorball Cup
Polish Open Kv. 2011
VM U19 menn 2011
Seksjonsårsmøte 2011
Latvia-Norge U19-menn
NM 2011
Polish Cup U19-menn
VM 2010 A-menn
Polish Cup A-menn
EFC Sluttspill 2010
EFCQ for vest menn
Seksjonsårsmøte 2010
Universitets VM
VM U19-kvinner
NM- finaler
Polish Cup 2010
VM Kvinner 2009
NM kretslag
EFC sluttspill
10-nasjoners kvinner
4-nasjoners menn
EFC kvalifisering
Seksjonsårsmøte
VM U19-menn
NM 2009
3-nasjoners kvinner
Polish Cup U19 menn
Landsfinale NM for VGS
VM Menn 2008
NM Kretslag
Norge-Latvia
EFC Sluttspill 08


For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no